Валентин Чемерис. Стислі перекази творів та твори скорочено