Василь Голобородько. Стислі перекази творів та твори скорочено