ГДЗ до підручника з української мови 8 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2016 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 8 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2016 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Вступ
§ 1. Мова
2
8
11
12
Повторення та узагальнення вивченого
§ 2. Лексикологія. Фразеологія
15
22
Синтаксис. Пунктуація
§ 5. Словосполучення
§ 6. Речення
§ 7. Головні члени двоскладного речення
§ 8. Способи вираження підмета
§ 9. Простий і складний присудок
§ 10. Дієслівний складений присудок
§ 11. Іменний складений присудок
§ 12. Речення поширені й непоширені
§ 13. Прикладка як різновид означення
§ 14. Додаток - другорядний член речення
§ 15. Обставина - другорядний член речення
§ 16. Порівняльний зворот
§ 17. Порядок слів у реченні
§ 18. Головний член односкладного простого речення
§ 19. Односкладне означено-особове речення
§ 20. Односкладне узагальнено-особове речення
§ 21. Односкладне неозначено-особове речення
§ 22. Односкладне безособове речення
§ 23. Односкладне називне речення
§ 24. Односкладне речення як частина складного речення
§ 25. Повне і неповне речення
§ 26. Однорідні члени речення
§ 27. Однорідні й неоднорідні означення
§ 28. Узагальнювальні слова в реченнях
§ 29. Речення зі звертаннями
§ 30. Речення зі вставними словами
§ 31. Поняття про відокремлені другорядні члени
§ 32. Відокремлені означення
§ 33. Відокремлені прикладки
§ 34. Відокремлені обставини
§ 35. Відокремлені додатки
§ 36. Повторення відомостей про словосполучене й просте речення
Основи комунікативної діяльності
§ 46. Усне повідомлення про мову в науковому стилі
471
§ 48. Діалог
480