ГДЗ до підручника з української мови 8 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко 2016 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 8 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко 2016 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування
4
5
7
9
11
§ 2. Самостійні частини мови
§ 3. Службові частини мови
§ 4. Словосполучення
§ 5. Речення
§ 6. Порядок слів у реченні
§ 7. Підмет і присудок
§ 8. Присудок
§ 9. Тире між підметом і присудком
§ 10. Означення
§ 11. Прикладка як різновид означення
§ 12. Додаток
§ 13. Обставина
§ 14. Порівняльний зворот
§ 15. Односкладні прості речення
§ 16. Неозначено-особові речення
§ 17. Безособові речення
§ 18. Називні речення
§ 19. Повні ти неповні речення
§ 20. Однорідні члени речення
§ 21. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами
§ 22. Однорідні й неоднорідні означення
§ 23. Узагальнювальні слова в реченнях
§ 24. Звертання
§ 25. Вставні слова
§ 26. Поняття про відокремлення
§ 27. Відокремлені прикладки
§ 28. Відокремлені додатки
§ 29. Відокремлені обставини
§ 30. Уточнювальні члени
§ 31. Речення з прямою мовою
§ 32. Діалог і полілог