ГДЗ до підручника з математики 10 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз 2018 рік


Готові домашні завдання з предмету Математика 10 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з математики 10 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз 2018 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Розділ 1. Функції, їхні властивості та графіки
§ 1. Числові функції
§ 2. Властивості функції
Самостійна робота 1
Варіант 1
1
2
3
4
Варіант 2
1
2
3
4
§ 3. Корені n-го степеня
§ 4. Степені з раціональними показниками
Самостійна робота 2
Варіант 1
1
2
3
4
Варіант 2
1
2
3
4
Розділ 2. Тригонометричні функції
§ 6. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута
§ 7. Тригонометричні функції числового аргументу
§ 8. Основні тригонометричні формули
§ 9. Формули зведення
§ 10. Властивості та графіки тригонометричних функцій
§ 11. Періодичні функції і гармонічні коливання
§ 12. Формули додавання та наслідки з них
§ 13. Тригонометричні рівняння
Самостійна робота 3
Варіант 1
1
2
3
4
Варіант 2
1
2
3
4
Розділ 3. Похідна та її застосування
§ 14. Приріст аргументу і функції в точці
§ 15. Дотична до графіка функції. Похідна
§ 16. Диференціювання функцій
Самостійна робота 4
Варіант 1
1
2
3
4
Варіант 2
1
2
3
4
§ 17. Застосування похідної для дослідження функцій
§ 18. Найбільші та найменші значення функції
§ 19. Похідна як швидкість
Самостійна робота 5
Варіант 1
1
2
3
Варіант 2
1
2
3
Розділ 4. Паралельність прямих і площин
§ 20. Основні поняття стереометрії
§ 21. Аксіоми стереометрії
§ 22. Наслідки з аксіом стереометрії
Самостійна робота 6
Варіант 1
1
2
3
Варіант 2
1
2
3
§ 23. Прямі у просторі
§ 24. Паралельне проектування
§ 25. Зображення фігур у стереометрії
§ 26. Паралельність прямої і площини
§ 27. Паралельність площин
Самостійна робота 7
Варіант 1
1
Варіант 2
1
Розділ 5. Перпендикулярність прямих і площин у просторі
§ 28. Кут між прямими. Перпендикулярність прямих
§ 29. Перпендикулярність прямої і площини
§ 30. Перпендикуляр і похила до площини
§ 31. Перпендикулярні площини
§ 33. Вимірювання кутів у просторі
Самостійна робота 8
Варіант 1
1
2
3
Варіант 2
1
2
3
Розділ 6. Координати і вектори у просторі
§ 34. Координати у просторі
§ 35. Симетрія у просторі
§ 37. Застосування векторів
Самостійна робота 9
Варіант 1
1
2
3
Варіант 2
1
2
3