ГДЗ до підручника з української мови 7 клас О.В. Заболотний, В.В. Заболотний 2015 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 7 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 7 клас О.В. Заболотний, В.В. Заболотний 2015 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Вступ
2
Повторення та узагальнення вивченого
§ 1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
6
7
10
11
§ 2. Орфографія
Морфологія. Орфографія
§ 3. Дієприкметник як особлива форма дієслова
§ 4. Відмінювання дієприкметників
§ 5. Дієприкметниковий зворот
§ 6. Активні та пасивні дієприкметники
§ 7. Творення активних дієприкметників
§ 8. Творення пасивних дієприкметників
§ 9. Написання не з дієприкметниками
§ 10. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники
§ 11. Безособові дієслівні форми на -но, -то
§ 12. Узагальнення вивченого
Готуємось до контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Дієприслівник
§ 13. Дієприслівник як особлива форма дієслова
§ 14. Дієприслівниковий зворот
§ 15. Написання не з дієприслівниками
§ 16. Дієприслівники доконаного та недоконаного виду
§ 17. Узагальнення вивченого
Готуємось до контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
Прислівник
§ 18. Прислівник як частина мови
§ 19. Ступені порівняння прислівників
§ 20. Творення прислівників
§ 21. Букви н і нн у прислівниках
§ 22. Написання не та ні з прислівниками
§ 23. Написання и та і в кінці прислівників
§ 24. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників та дієприкметників
§ 25. Написання прислівників разом і через дефіс
§ 26. Написання прислівникових сполучень
§ 27. Узагальнення вивченого
Готуємось до контрольної роботи
1
2
3
4
5
Службові частини мови. Вигук
§ 28. Прийменник як службова частина мови
§ 29. Написання прийменників
§ 30. Особливості вживання прийменників
§ 31. Сполучник як службова частина мови
§ 32. Сполучники сурядності та підрядності
§ 33. Написання сполучників
§ 34. Частка як службова частина мови
§ 35. Правопис часток
§ 36. Не і ні з різними частинами мови
§ 37. Вигук як особлива частина мови
§ 38. Узагальнення вивченого
Готуємось до контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Узагальнення й систематизація вивченого
Уроки розвитку мовлення