ГДЗ до підручника з математики 10 клас А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський 2018 рік


Готові домашні завдання з предмету Математика 10 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з математики 10 клас А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський 2018 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
§ 1. Функції, їхні властивості та графіки
1. Найбільше і найменше значення функції. Парні та непарні функції
2. Степенева функція з натуральним показником
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3. Степенева функція із цілим показником
2
3
4
5
6
7
10
11
4. Означення кореня n-го степеня
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
24
25
5. Властивості кореня n-го степеня
6. Означення та властивості степеня з раціональним показником
1
2
3
4
5
6
7
8
12
7. Ірраціональні рівняння
1
2
3
4
5
6
7
10
11
13
14
15
16
18
21
22
§ 2. Тригонометричні функції
8. Радіанна міра кутів
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
19
20
9. Тригонометричні функції числового аргументу
1
2
4
5
6
7
8
9
10
13
14
10. Знаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
11. Властивості та графіки тригонометричних функцій
1
2
3
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
12. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу
3
4
7
8
10
11
12
13
14
15
13. Формули додавання
14. Формули зведення
3
4
5
6
13
15. Рівняння cos x = b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16. Рівняння sin x = b і tg x = b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
17. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних
1
2
3
4
5
6
9
10
§ 3. Похідна та її застосування
18. Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції
1
2
3
4
5
6
7
8
19. Поняття похідної
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
20. Правила обчислення похідних
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
21. Рівняння дотичної
1
2
3
4
5
6
7
22. Ознаки зростання і спадання функції
1
2
3
4
5
6
7
8
23. Точки екстремуму функції
1
2
3
4
5
6
8
9
10
24. Найбільше і найменше значення функції
1
2
3
4
5
6
7
25. Побудова графіків функцій
1
2
26. Вправи для повторення курсу алгебри і початків аналізу 10 класу
§ 4. Паралельність у просторі
27. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії
5
7
8
9
10
11
12
13
14
16
28. Просторові фігури. Початкові відомості про многогранники
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
29. Взаємне розміщення двох прямих у просторі
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
30. Паралельність прямої та площини
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
31. Паралельність площин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
32. Паралельне проектування
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
§ 5. Перпендикулярність у просторі
33. Кут між прямими в просторі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
34. Перпендикулярність прямої та площини
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
35. Перпендикуляр і похила
36. Кут між прямою та площиною
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
37. Двогранний кут. Кут між площинами