ГДЗ до підручника з математики 10 клас Є.П. Нелін 2018 рік


Готові домашні завдання з предмету Математика 10 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з математики 10 клас Є.П. Нелін 2018 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Алгебра і початки аналізу
§ 1. Числові функції та їх властивості
§ 2. Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь і нерівностей
§ 3. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості
§ 4. Степінь з раціональним показником та його властивості
1
2
3
5
6
7
8
9
10
§ 5. Степенева функція, її властивості та графік
1
3
4
§ 6. Радіанне вимірювання кутів
1
3
4
5
§ 7. Тригонометричні функції кута і числового аргумента
2
3
4
5
§ 8. Властивості тригонометричних функцій
1
2
3
4
§ 9. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
§ 10. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента
1
2
3
4
5
§ 11. Формули додавання та наслідки з них
§ 12. Найпростіші тригонометричні рівняння
§ 13. Похідна функції
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 14. Правила обчислення похідних. Похідна складної функції
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 15. Похідні елементарних функцій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
§ 16. Застосування похідної до дослідження проміжків зростання і спадання та екстремумів функцій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
§ 17. Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка
1
2
3
4
5
6
§ 18. Найбільше і найменше значення функції
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Завдання для самоконтролю
1
2
3