ГДЗ до підручника з хімії 11 клас О.Г. Ярошенко 2011 рік


Готові домашні завдання з предмету Хімія 11 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з хімії 11 клас О.Г. Ярошенко 2011 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Вступ
§ 1. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 2. Явище ізомерії, структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів
1
2
3
4
6
7
§ 3. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація
1
2
3
4
5
6
7
Розділ 1. Природні органічні сполуки
§ 4. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин
1
2
3
4
5
6
7
§ 5. Жири, білки, вуглеводи як компоненти їжі, їх роль в організмі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§ 6. Вітаміни як компоненти їжі, їх біологічна роль. Харчові добавки, Е-числа
1
2
3
4
5
6
7
§ 7. Органічні сполуки і здоров’я людини. Поняття про синтетичні лікарські препарати
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§ 8. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини
1
2
3
4
5
§ 9. Природні джерела вуглеводнів. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання
1
2
3
4
5
6
7
§10. Нафта, її склад, властивості та продукти перегонки
1
2
3
5
6
7
§11. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Значення основних видів палива в енергетиці країни
1
2
3
4
5
6
7
8
Тестові завдання для самоперевірки знань
Розділ 2. Синтетичні органічні сполуки
§13. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 14. Пластмаси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
§15. Синтетичні каучуки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§16. Волокна. Штучні й синтетичні волокна
1
2
3
4
§17. Органічні сполуки в побуті
1
2
3
4
5
6
§ 18. Мило і синтетичні мийні засоби
1
2
3
4
5
6
§ 19. Органічні розчинники, їх застосування
1
Тестові завдання для самоперевірки знань
Лабараторні досліди
2
3
4
5
6
7
8
9