ГДЗ до підручника з математики 11 клас О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський 2011 рік


Готові домашні завдання з предмету Математика 11 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з математики 11 клас О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський 2011 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції
§ 1. Показникова функція
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
§ 2. Логарифми та їхнє застосування
Розділ 2. Вектори і координати
§ 4. Вектори та їхнє застосування
§ 5. Координати та їхнє застосування
Розділ 3. Похідна та її застосування
§ 6. Похідна функції
§ 7 Диференціювання функцій
§ 8. Дослідження функцій і побудова їхніх графіків за допомогою похідної
Розділ 4. Інтеграл та його застосування
§ 9. Первісна
§ 10. Інтеграл
§ 11. Застосування інтеграла
Розділ 5. Геометричні тіла і поверхні
§ 12. Піраміди і конуси
§ 13. Призми і циліндри
§ 14. Многогранвики
§ 15. Куля і сфера
§ 16. Тіла обертання
Розділ 6. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл
§ 17. Об’єм призми і циліндра
§ 18. Об’єм тіла обертання
§ 19. Площі поверхонь геометричних тіл
Розділ 7. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики
§ 20. Випадкові події та їхні ймовірності
§ 21. Елементи комбінаторики
§ 22. Вибірковий метод у статистці