ГДЗ до робочого зошита з біології 10 клас К.М. Задорожний 2018 рік


Готові домашні завдання з предмету Біологія 10 клас онлайн.
ГДЗ до робочого зошита з біології 10 клас К.М. Задорожний 2018 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Вступ
Властивості живого. Сталий розвиток
1
2
3
4
5
Тема 1. Біорізноманіття
Систематика
1
2
3
4
Концепція виду
1
2
3
Неклітинні форми життя
1
2
3
4
Прокаріотичні організми
1
2
3
Систематика еукаріотів
1
2
3
4
Автотрофні еукаріоти
1
2
3
4
Гриби та грибоподібні організми
1
2
3
4
Тварини
1
2
3
4
Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії
Органічні речовини. Обмін речовин
1
2
3
4
Структурне забезпечення метаболізму
1
2
3
4
Енергетичне забезпечення метаболізму
1
2
3
4
Обмін в автотрофів і гетеротрофів
1
2
3
4
Регуляція обміну в людини
1
2
3
4
Ферменти. Вітаміни
1
2
3
4
Порушення обміну речовин
1
2
3
4
Раціональне харчування
1
2
3
4
Токсичні сполуки та їх знешкодження
1
2
3
4
Узагальнення знань за І семестр
1
2
3
4
Тема 3. Спадковість і мінливість
Поняття та методи генетики
1
2
3
4
Молекулярно-генетичні методи досліджень
1
2
3
4
Гібридологічний аналіз
1
2
3
Гени еукаріотів. Регуляція роботи генів
1
2
3
4
Хромосоми. Каріотип
1
2
3
4
Мутації. Антимутаційні механізми
1
2
3
4
Геном людини
1
2
3
4
Успадкування ознак людини
1
2
3
4
Генетика людських спільнот
1
2
3
Медична генетика
1
2
3
4
Профілактика спадкових захворювань
1
2
3
4
Тема 4. Репродукція та розвиток організмів
Процеси репродукції. Регенерація в людини
1
2
3
4
Трансплантація
1
2
3
4
Розвиток, старіння та смерть клітин
1
2
3
4
Порушення клітинного циклу
1
2
3
4
Онкогенні захворювання
1
2
3
4
Статеві клітини та запліднення у людини
1
2
3
4
Репродукція людини. Ембріогенез
1
2
4
Узагальнення знань за ІІ семестр
1
2
3
4
Вкладиш. Зошит для лабораторних та практичних робіт
Лабораторна робота 1. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу
1
2
3
Практична робота 1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини
1
2
3
Лабораторна робота 2. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості
1
Лабораторна робота 3. Вивчення будови статевих клітин людини
1
Лабораторна робота 4. Вивчення етапів ембріогенезу
1