ГДЗ до підручника з алгебри 8 клас О.С. Істер 2008 рік


Готові домашні завдання з предмету Алгебра 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з алгебри 8 клас О.С. Істер 2008 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Розділ 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ
§ 1. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних (Уроки 1, 2)
§ 2. Основна властивість дробу. Скорочення дробу (Уроки 3, 4)
§ 3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками (Уроки 5, 6)
§ 4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками (Уроки 7-10)
§ 5. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня (Уроки 12, 13)
§ 6. Ділення дробів (Уроки 14, 15)
§ 7. Тотожні перетворення раціональних виразів (Уроки 16-18)
§ 8. Розв’язування раціональних рівнянь (Уроки 19, 20)
§ 9. Степінь з цілим показником (Уроки 22, 23)
§ 10. Властивості степеня з цілим показником (Уроки 24-26)
§ 11. Стандартний вигляд числа (Уроки 27, 28)
§ 12. Функція, її графік і властивості (Уроки 29, 30)
Розділ 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА
§ 13. Функція у = х2 та її графік (Урок 33)
§ 14. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь (Уроки 34, 35)
§ 15. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові множини (Урок 36)
§ 16. Тотожність. Рівняння х2 = а (Уроки 37, 38)
§ 17. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня. Добуток і частка квадратних коренів. Тотожність (Уроки 39-41)
§ 18. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені (Уроки 42-44)
§ 19. Функція, її графік і властивості (Урок 45)
Розділ 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ
§ 20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування (Уроки 47, 48)
§ 21. Формула коренів квадратного рівняння (Уроки 49, 50)
§ 22. Теорема Вієта (Уроки 51, 52)
§ 23. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь (Уроки 53, 54)
§ 24. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники (Уроки 56-58)
§ 25. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних (Уроки 59-61)
§ 26. Розв’язування задач за допомогою рівнянь, які зводяться до квадратних (Уроки 62, 63)