ГДЗ до підручника з математики 10 клас О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський 2010 рік


Готові домашні завдання з предмету Математика 10 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з математики 10 клас О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський 2010 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
РОЗДІЛ 1. Функції, їхні властивості та графіки
§ 1. Числові множини
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
§ 2. Обчислення і розрахунки
§ 3. Функціональні залежності
§ 4. Основні властивості функцій
§ 5. Корені n-го степеня
§ 6. Степеневі функції з раціональними показниками
РОЗДІЛ 2. Паралельність прямих і площин
§ 7. Основні поняття й аксіоми стереометрії
§ 8. Взаємне розміщення двох прямих у просторі
§ 9. Паралельне проектування
§ 10. Зображення фігур у стереометрії
§ 11. Паралельність прямих і площин
§ 12. Паралельність площин
РОЗДІЛ 3. Тригонометричні функції
§ 13. Тригонометричні функції числового аргументу
§ 14. Основні співвідношення між тригонометричними функціями
§ 15. Властивості і графіки тригонометричних функцій
§ 16. Тригонометричні формули додавання та наслідки з них
§ 17. Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності
РОЗДІЛ 4. Перпендикулярність прямих і площин
§ 18. Перпендикулярність прямої і плопщни
§ 19. Зв’язок між паралельністю і перпендикулярністю прямих і площин
§ 20. Перпендикулярність площин
§ 21. Ортогональне проектування
§ 22. Перпендикуляр і похила
§ 23. Вимірювання відстаней у просторі
§ 24. Вимірювання кутів у просторі