ГДЗ до підручника з математики 10 клас О.С. Істер 2018 рік


Готові домашні завдання з предмету Математика 10 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з математики 10 клас О.С. Істер 2018 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Частина 1. Алгебра
§ 1. Числова функція. Графік функції
§ 2. Монотонність і неперервність функції. Парні та непарні функції
§ 3. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня
§ 4. Властивості арифметичного кореня n-го степеня
§ 5. Степінь з раціональним показником і його властивості
§ 6. Степеневі функції, їх властивості та графіки
§ 7. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута
§ 8. Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу
§ 9. Властивості тригонометричних функцій
Частина 2. Геометрія
§ 1. Основні поняття, аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них