ГДЗ до підручника з алгебри 7 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський 2008 рік


Готові домашні завдання з предмету Алгебра 7 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з алгебри 7 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський 2008 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Вступ
§ 1. Лінійне рівняння з однією змінною
2. Лінійне рівняння з однією змінною
3. Розв’язування задач за допомогою рівнянь
§ 2. Цілі вирази
4. Тотожно рівні вирази. Тотожності
5. Степінь з натуральним показником
6. Властивості степеня з натуральним показником
8. Многочлени
9. Додавання і віднімання многочленів
10. Множення одночлена на многочлен
11. Множення многочлена на многочлен
12. Розкладання многочленів на множники. Винесення спільного множника за дужки
13. Розкладання многочлена на множники. Метод групування
14. Добуток різниці і суми двох виразів
15. Різниця квадратів двох виразів
16. Квадрат суми і квадрат різниці двох виразів
17. Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів
18. Сума і різниця кубів двох виразів
19. Застосування різних способів розкладання многочлена на множники
§ 3. Функції
20. Зв’язки між величинами. Функція
21. Способи задання функції
22. Графік функції
23. Лінійна функція, її графік і властивості
§ 4. Системи лінійних рівнянь з двома змінними
24. Рівняння з двома змінними
25. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік
26. Системи рівнянь з двома змінними. Графічний метод розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними
27. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки
28. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом додавання
29. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь
Завдання «Перевірте себе» в тестовій формі
1
2
3
4
5
6
7