ГДЗ до підручника з математики 10 клас М.І. Бурда, Т.В. Колесник 2010 рік


Готові домашні завдання з предмету Математика 10 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з математики 10 клас М.І. Бурда, Т.В. Колесник 2010 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Частина 1. АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
§ 1. Дійсні числа та обчислення
§ 2. Відсоткові розрахунки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
§ 3. Числові функції та їх властивості
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
§ 4. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень
1
2
3
4
5
§ 5. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 6. Степінь з раціональним показником. Поняття про степінь з ірраціональним показником
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§ 7. Ірраціональні рівняння
1
2
3
4
5
6
§ 8. Степенева функція та її властивості
5
6
7
8
9
10
11
12
13
§ 9. Синус, косинус, тангенс, котангенс кутів від 0° до 180°
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
§ 10. Кути довільної градусної міри
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 11. Тригонометричні функції довільного кута
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 12. Побудова кута за даним значенням його тригонометричної функції
1
2
6
7
§ 13. Радіанне вимірювання кутів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
§ 14. Тригонометричні функції числового аргументу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
§ 15. Формули зведення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
§16. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу
§17. Формули додавання для косинуса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
§18. Формули додавання для синуса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
§19. Формули додавання для тангенса і котангенса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
§ 20. Тригонометричні функції подвійного аргументу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
§ 21. Основні властивості тригонометричних функцій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
§ 22. Графіки функцій y = sinx та y = cosx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
§ 23. Графіки функцій y = tgx та y = ctg х
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
§ 24. Гармонічні коливання
1
2
3
4
5
§ 25. Рівняння sinx = а
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 26. Рівняння cosx = а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
§ 27. Рівняння tg х = а та ctg х — а
1
5
6
§ 28. Розв’язування складніших тригонометричних рівнянь
1
2
3
4
5
6
7
§ 29. Приклади розв’язування тригонометричних нерівностей
1
2
Частина 2. ГЕОМЕТРІЯ
§ 30. Що вивчають у стереометрії
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
§ 31. Аксіоми стереометрії
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
§ 32. Взаємне розміщення двох прямих у просторі
§ 33. Взаємне розміщення прямої та площини
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
§ 34. Взаємне розміщення двох площин
§ 35. Властивості паралельних площин
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
§ 36. Паралельне проектування
§ 37. Перпендикулярність прямої та площини
§ 38. Перпендикуляр і похила до площини
§ 39.Теорема протри перпендикуляри
§ 40. Залежність між паралельністю і перпендикулярністю прямих та площин
§ 41. Перпендикулярні площини
§ 42. Ортогональне проектування
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17