ГДЗ до підручника з української мови 7 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко 2007 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 7 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 7 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко 2007 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
§ 1. Місце української мови серед інших слов’янських мов
5
6
7
11
12
Повторення вивченого
§ 2. Синтаксис і пунктуація. Розділові знаки в синтаксичних конструкціях
§ 3. Морфологія та орфографія. Найскладніші орфограми
МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ
Дієприкметник
§ 4. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Відмінювання дієприкметників
§ 5. Дієприкметниковий зворот
§ 6. Активні й пасивні дієприкметники. Творення і вживання активних дієприкметників
§ 7. Творення пасивних дієприкметників
§ 8. Букви н у дієприкметниках та нн у прикметниках
§ 9. Не з дієприкметниками
§ 10. Безособові дієслівні форми на но, -то
Дієприслівник
§ 11. Дієприслівник як особлива форма дієслова
§ 12. Не з дієприслівниками
§ 13. Дієприслівниковий зворот
§ 14. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду
Прислівник
§ 15. Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням
§ 16. Ступені порівняння прислівників
§ 17. Способи творення прислівників. Наголос у прислівниках
§ 18. Букви н і нн у прислівниках
§ 19. Не, ні з прислівниками
§ 20. Букви и, і в кінці прислівників
§ 21. Дефіс у прислівниках
§ 22. Написання прислівників разом і окремо
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
Прийменник
§ 23. Прийменник як частина мови
§ 24. Непохідні й похідні прийменники. Групи прийменників за будовою
§ 25. Написання похідних прийменників
§ 26. Деякі особливості вживання прийменників
Сполучник
§ 27. Сполучник як частина мови
§ 28. Сурядні сполучники
§ 29. Підрядні сполучники
§ 30. Написання сполучників
Частка
§ 31. Частка як частина мови. Розряди часток за значенням
§ 32. Правопис часток
§ 33. Не і ні з різними частинами мови
Вигук
§ 34. Вигук як частина мови. Правопис вигуків
Повторення вивченого
Самостійні частини мови
Службові частини мови і вигук