ГДЗ до підручника з української мови 7 клас Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк 2007 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 7 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 7 клас Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк 2007 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Вступ
§ 1. Місце української мови серед інших слов’янських мов
6
8
9
§ 2. Повторення та узагальнення вивченого в шостому класі
Морфологія. Орфографія. Дієприкметник
§ 4. Дієприкметник як особлива форма дієслова
§ 5. Відмінювання дієприкметників
§ 6. Дієприкметниковий зворот
§ 8. Активні і пасивні дієприкметники
§ 9. Буква н у дієприкметниках
§ 10. Твір-опис зовнішності людини
112
§ 11. Не з дієприкметниками
§ 12. Безособові дієслівні форми на о, -то
§ 13. Узагальнення й систематизація вивченого про дієприкметник
Дієприслівник
§ 15. Дієприслівник як особлива форма дієслова
174
§ 16. Дієприслівниковий зворот. Не з дієприслівниками
§ 17. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення
§ 18. Докладний переказ розповідного тексту з описом процесу праці
198
§ 19. Узагальнення й систематизація вивченого про дієприслівник
Прислівник
§ 20. Прислівник як частина мови
§ 22. Ступені порівняння прислівників
§ 24. Способи творення прислівників
§ 25. Правопис прислівників. Букви н і нн у прислівниках
§ 26. Не і ні з прислівниками
§ 28. Букви и та і в кінці прислівників
§ 29. Дефіс у прислівниках
§ 31. Написання прислівників разом та окремо
§ 32. Узагальнення й систематизація вивченого про прислівник
Службові частини мови. Прийменник
§ 34. Прийменник як частина мови
§ 35. Непохідні й похідні прийменники
§ 36. Написання прийменників
§ 38. Узагальнення й систематизація вивченого про прийменник
Сполучник
§ 40. Сполучник як службова частина мови
398
§ 42. Вживання сполучників у простому й складному реченнях
417
§ 43. Написання сполучників разом та окремо
420
Частка
§ 45. Частка як службова частина мови
436
§ 46. Написання часток бо, но, то, от, таки
443
§ 47. Частки не і ні з різними частинами мови
§ 48. Узагальнення й систематизація вивченого про службові частини мови
454
Вигук
§ 50. Вигук як частина мови
468
§ 51. Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії