ГДЗ до підручника з біології 10 клас П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес 2010 рік

Обери відповідь до вправи
ВСТУП
§ 3. Методи досліджень у біології. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства
1
2
3
4
РОЗДІЛ 1. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
§ 6. Функції води в життєдіяльності організмів
1
2
3
4
§ 13. Біологічно активні речовини. Вітаміни, гормони, фактори росту
1
2
3
4
РОЗДІЛ 2. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
§ 18. Особливості організації каріотипу різних організмів
1
2
3
4
§ 23. Будова клітин прокаріотів. Гіпотези походження еукаріотів
1
2
3
4
§ 29. Сучасна клітинна теорія. Можливості та перспективи використання цитотехнологій
1
2
3
4
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
§ 34. Віроїди і пріони
1
2
3
4
§ 39. Роль протистів у природі та господарстві
1
2
3
4
§ 44. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів
1
2
3
4
Лабораторні роботи
Лабораторна робота 1
1
2
Лабораторна робота 2
1
2
Лабораторна робота 3
1
2
Лабораторна робота 4
1
Лабораторна робота 5
1
2
Лабораторна робота 6
1
2
3
Лабораторна робота 7
1
2
Лабораторна робота 8
1
Лабораторна робота 10
2
1
Лабораторна робота 11
1
2
Лабораторна робота 12
1
2
3
Практичні роботи
Практична робота 1
1
2
Практична робота 2
1
2
3
Практична робота 3
1
2
3
Практична робота 4
1
2
Практична робота 5
1
2
3
4
Практична робота 6
1
2
Практична робота 9
1
2
3