ГДЗ до підручника з біології 9 клас Н.Ю. Матяш, М.Н. Шабатура 2009 рік


Готові домашні завдання з предмету Біологія 9 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з біології 9 клас Н.Ю. Матяш, М.Н. Шабатура 2009 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
ВСТУП
§ 2. ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ
1
2
§ 3. БІОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ В ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ. РАСИ ЛЮДЕЙ
1
2
3
РОЗДІЛ 1. ЛЮДИНА
Тема 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА
§ 5. КЛІТИНА ЯК СТРУКТУРНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
1
2
3
§ 6. ТКАНИНИ ТА ЇХНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1
2
3
4
§ 7. ОРГАНИ. ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
1
2
3
4
§ 8. РЕГУЛЯТОРНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
1
2
Тема 2. ОПОРА І РУХ
§ 9. ФУНКЦІЇ ТА ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ. БУДОВА КІСТОК
1
2
3
4
5
§ 10. БУДОВА СКЕЛЕТА ЛЮДИНИ
1
2
3
4
§ 12. ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ М’ЯЗІВ. РОБОТА М’ЯЗІВ
1
2
3
4
5
§ 13. ФОРМУВАННЯ ПОСТАВИ ЛЮДИНИ
1
2
3
§ 14. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ УШКОДЖЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ
1
2
3
Тема З. КРОВ І ЛІМФА
§ 16. ВНУТРІШНЄ РІДКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ
1
2
3
§ 17. ЕРИТРОЦИТИ, ЇХНЯ БУДОВА І ФУНКЦІЇ
1
2
3
§ 18. ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ
1
2
§ 19 ТРОМБОЦИТИ, ЗСІДАННЯ КРОВІ
1
2
3
4
§ 20. ЛЕЙКОЦИТИ
1
2
3
§ 21. ІМУНІТЕТ. ФОРМИ ТА ВИДИ ІМУНІТЕТУ
1
2
3
5
§ 22. ІМУННА СИСТЕМА. ІМУННА РЕГУЛЯЦІЯ
1
2
3
Тема 4. КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ
§ 23. ОРГАНИ КРОВООБІГУ. СЕРЦЕ. ЙОГО БУДОВА
1
2
3
4
§ 24. СЕРЦЕВИЙ ЦИКЛ. РОБОТА СЕРЦЯ
1
2
3
§ 25. КРОВОНОСНІ СУДИНИ. ДВА КОЛА КРОВООБІГУ
1
2
3
§ 26. РУХ КРОВІ ПО СУДИНАХ. АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК І ПУЛЬС
1
2
3
4
§ 27. ЛІМФООБІГ
1
2
3
4
§ 28. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ
1
2
3
§ 29. ПОРУШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЇМ
1
2
Тема 5. ДИХАННЯ
§ 30. ДИХАННЯ — ОДНА З УМОВ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. ВЕРХНІ ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ. ЇХНЯ БУДОВА І ФУНКЦІЇ
1
2
3
4
§ 31. НИЖНІ ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ. ЇХНЯ БУДОВА І ФУНКЦІЇ ГОЛОСОУТВОРЕННЯ
1
2
3
4
§ 32. БУДОВА ЛЕГЕНІВ ГАЗООБМІН У ЛЕГЕНЯХ І ТКАНИНАХ
1
2
3
4
§ 33. ДИХАЛЬНІ РУХИ ТА ЇХНЯ РЕГУЛЯЦІЯ
1
2
3
§ 34. ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА
1
2
Тема 6. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ
§ 35. ЖИВЛЕННЯ ТА ТРАВЛЕННЯ
1
2
3
5
§ 36. СИСТЕМА ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ. ЇХНЯ БУДОВА. ФУНКЦІЇ І МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ
1
3
§ 37. ТРАВЛЕННЯ В РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ
1
2
3
§ 38. ТРАВЛЕННЯ В ШЛУНКУ
1
2
3
§ 39. ТРАВЛЕННЯ В КИШЕЧНИКУ
1
2
3
4
§ 40. ХВОРОБИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА
1
2
3
§ 41. ОБМІН РЕЧОВИН
1
2
§ 42. ВІТАМІНИ. ЗАБРУДНЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ І ПИТНОЇ ВОДИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
1
2
3
4
§ 43. ХАРЧУВАННЯ І ЗДОРОВ’Я
1
2
4
5
Тема 7. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ
§ 44. ШКІРА ЯК ОРГАН ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА ЛЮДИНИ
1
2
3
§ 45. РОЛЬ ШКІРИ В РЕГУЛЯЦІЇ ТЕПЛООБМІНУ
1
2
3
4
§ 46. ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА
1
2
3
5
Тема 8. ВИДІЛЕННЯ
§ 47. СИСТЕМИ ВИВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН З ОРГАНІЗМУ
1
2
3
§ 48. МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ СЕЧІ
1
2
3
4
5
6
§ 49. ЗАХВОРЮВ АННЯ ОРГАНІВ СЕЧОВИДІЛЕННЯ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА
1
2
3
Тема 9. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
§ 50. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ. ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ
1
2
4
§ 51. ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ
1
2
3
§ 52. ЗАЛОЗИ ЗМІШАНОЇ СЕКРЕЦІЇ
1
2
3
4
Тема 10. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ
§ 53. СИСТЕМА ОРГАНІВ РОЗМНОЖЕННЯ
1
2
3
4
§ 54. РОЗВИТОК І БУДОВА СТАТЕВИХ КЛІТИН
1
§ 55. СТАТЕВІ ДОЗРІВАННЯ
1
2
3
5
§ 56. ЗАПЛІДНЕННЯ. ГЕНЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТІ
1
2
4
Тема 11. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
§ 59. НЕРВОВА СИСТЕМА. ЇЇ БУДОВА ТА ЗНАЧЕННЯ
1
2
3
4
5
§ 60. ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА. СПИННИЙ МОЗОК. ЙОГО БУДОВА І ФУНКЦІЇ
1
2
3
§ 61. ГОЛОВНИЙ МОЗОК. ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВІДДІЛІВ
1
2
3
4
5
§ 62. ПЕРЕДНІЙ МОЗОК. ЙОГО БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ
1
2
3
4
5
§ 63. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
1
2
3
4
5
§ 64. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ РОБОТИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ
1
2
3
4
5
§ 65. ВЗАЄМОДІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ
1
2
3
4
Тема 12. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ
§ 66. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНСОРНИХ СИСТЕМ
1
2
§ 67. ЗОРОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА. БУДОВА ОКА
1
2
3
4
5
§ 68. СПРИЙНЯТТЯ ЗОБРАЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ
1
2
3
4
§ 69. СПРИЙНЯТТЯ СВІТЛА. КОЛЬОРУ ТА ПРОСТОРУ
1
2
3
4
5
§ 70. СЛУХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ. БУДОВА ВУХА
1
2
3
4
5
§ 71. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ РІВНОВАГИ, РУХУ, ДОТИКУ, ТЕМПЕРАТУРИ, БОЛЮ
1
2
3
4
5
§ 72. НЮХОВА І СМАКОВА СЕНСОРНІ СИСТЕМИ
1
2
3
4
РОЗДІЛ 2. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ
Тема 1. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ
§ 73. ПОВЕДІНКА І ПСИХІКА ЛЮДИНИ
1
2
3
§ 74. ПРИРОДЖЕНІ МЕХАНІЗМИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ
1
2
3
4
§ 75. НАБУТІ МЕХАНІЗМИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ
1
2
3
4
§ 76. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ
1
2
3
4
§ 77. НАВЧАННЯ, НАВИЧКИ Й ЗВИЧКИ
1
2
3
4
§ 80. БІОЛОГІЧНІ РИТМИ ЯК ФІЗІОЛОГІЧНА ОСНОВА ЧЕРГУВАННЯ СНУ ТА АКТИВНОСТІ
1
2
3
4
Тема 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ
§ 81. МИСЛЕННЯ І ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОВЛЕННЯ
1
2
3
§ 82. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СВІДОМОСТІ
1
2
3
4
§ 83. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КОРИ КІНЦЕВОГО МОЗКУ
1
2
3
4
§ 84. ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
1
2
3
§ 85. УВАГА. ЇЇ ВИДИ ТА ВЛАСТИВОСТІ
1
2
3
§ 86. ЕМОЦІЇ ТА МОТИВАЦІЇ
1
2
3
§ 87. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ТЕМПЕРАМЕНТ
1
2
3
§ 88. ОСОБИСТІСТЬ І ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ
1
2
3
§ 89. ЗДІБНОСТІ ТА СХИЛЬНОСТІ. ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ
1
2
3
4
§ 90. ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
1
2