ГДЗ до підручника з біології 8 клас В.В. Серебряков, П.Г. Балан 2008 рік


Готові домашні завдання з предмету Біологія 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з біології 8 клас В.В. Серебряков, П.Г. Балан 2008 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
ВСТУП
§ 1. Тваринний світ як складова частина природи
§ 2. Різноманітність і класифікація тварин. Роль тварин у природі та житті людини
ТВАРИНИ
§ 3. Будова клітини тварин
§ 4. Тканини тварин
§ 5. Основні процеси життєдіяльності тварин
§ 6. Регуляція життєвих функцій. Поведінка тварин
§ 7. Розмноження та розвиток тварин
§ 8. Середовища мешкання тварин. Зв’язки тварин з іншими організмами
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН
Тема 1. Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші
§ 9. Загальні риси одноклітинних тварин
§ 10. Найпростіші - мешканці водойм і ґрунту
§ 11. Одноклітинні тварини, що оселяються в організмах інших живих істот
Тема 2. Підцарство Багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні
§ 12. Загальна характеристика підцарства Багатоклітинні тварини. Тип Губки
§ 13. Загальна характеристика кишковопорожнинних
§ 14. Розмноження, життєвий цикл і різноманітність кишковопорожнинних
Тема 3. Черви
§ 15. Загальна характеристика плоских червів. Війчасті черви
§ 16. Плоскі черви - паразити людини і тварин
§ 17. Загальна характеристика типу Нематоди, або Круглі черви. Роль нематод у природі та житті людини
§ 18. Загальна характеристика типу Кільчасті черви
§ 19. Різноманітність кільчастих червів. Багатощетинкові черви
Тема 4. Тип Членистоногі
§ 20. Загальна характеристика членистоногих
§ 21. Особливості будови та процесів життєдіяльності ракоподібних
§ 22. Павуки. Особливості будови та життєдіяльності
§ 23. Різноманітність павукоподібних
§ 24. Комахи. Особливості будови та процесів життєдіяльності
§ 25. Особливості поведінки та розвиток комах
§ 26. Різноманітність комах
Тема 5. Молюски, або М’якуни
§ 27. Загальна характеристика молюсків
§ 28. Різноманітність молюсків. Класи Черевоногі та Головоногі
§ 29. Клас Двостулкові молюски
Тема 6. Тип Хордові. Безчерепні. Риби
§ 30. Загальна характеристика типу Хордові
§ 31. Головохордові - примітивні хордові тварини
§ 32. Підтип Черепні. Зовнішня будова риб
§ 33. Внутрішня будова риб
§ 34. Сезонні явища в житті риб. Поведінка риб
§ 35. Клас Хрящові риби
§ 36. Клас Кісткові риби. Загальна характеристика та різноманітність
Тема 7. Клас Земноводні, або Амфібії
§ 37. Загальна характеристика земноводних
§ 38. Розмноження та розвиток земноводних. Сезонні явища у їхньому житті
§ 39. Різноманітність земноводних, їхнє господарське значення та охорона
Тема 8. Клас Плазуни, або Рептилії
§ 40, Загальна характеристика плазунів
§ 41. Різноманітність плазунів. їхнє господарське значення та охорона
Тема 9. Клас Птахи
§ 42. Особливості будови птахів
§ 43. Особливості життєдіяльності птахів
§ 44. Сезонні явища у житті птахів. Розмноження та розвиток птахів
§ 45. Різноманітність птахів. Безкільові птахи. Пінгвіни. Кільогруді птахи: Лелекоподібні, Журавлеподібні та Гусеподібні
§ 46. Різноманітність птахів. Соколоподібні, Совоподібні, Дятлоподібні, Куроподібні та Горобцеподібні
§ 47. Значення птахів у природі та житті людини. Охорона птахів
Тема 10. Клас Ссавці, або Звірі
§ 48. Загальна характеристика ссавців. Зовнішня будова. Покриви
§ 49. Внутрішня будова ссавців
§ 50. Сезонні явища у житті ссавців. Розмноження та розвиток ссавців
§ 51. Різноманітність ссавців. Першозвірі та сумчасті. Плацентарні ссавці. Комахоїдні та рукокрилі
§ 52. Плацентарні ссавці. Гризуни, зайцеподібні, непарнокопитні та парнокопитні
§ 53. Плацентарні ссавці. Хижі. Ластоногі. Китоподібні
§ 54. Плацентарні ссавці. Примати
§ 55. Тваринництво. Охорона ссавців
ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ
§ 56. Чинники довкілля та їхній вплив на тварин
§ 57. Взаємозв’язки тварин в угрупованнях
§ 58. Вплив діяльності людини на угруповання тварин. Охорона тваринного світу
§ 59. Основні етапи історичного розвитку тваринного світу