ГДЗ до підручника з хімії 8 клас Н.М. Буринська 2008 рік


Готові домашні завдання з предмету Хімія 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з хімії 8 клас Н.М. Буринська 2008 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
РОЗДІЛ 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
§ 1. Кількість речовини. Моль
2
3
4
5
6
7
§ 2. Молярна маса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
§ 4. Відносна густина газів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
РОЗДІЛ 2. Основні класи неорганічних сполук
§ 5. Оксиди
1
2
4
5
6
§ 6. Властивості оксидів
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 7. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
§ 9. Хімічні властивості кислот
2
3
4
5
7
8
9
10
§ 10. Хлоридна кислота і хлороводень
3
4
5
6
7
8
9
10
§ 11. Основи
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
§ 12. Амфотерні гідроксиди й оксиди
2
3
4
5
6
§ 13. Солі
1
2
3
5
§ 14. Хімічні властивості солей
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
§ 15. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей
1
2
3
4
§ 16. Класифікація неорганічних речовин. Узагальнення знань
1
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
РОЗДІЛ 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома
§ 18. Поняття про лужні метали
4
5
6
7
8
9
10
11
§ 19. Поняття про галогени
2
3
6
7
8
9
10
11
§ 21. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
§ 23. Склад атомних ядер. Ізотопи
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
§ 25. Будова електронної оболонки атома
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
§ 26. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів
§ 27. Періодична система хімічних елементів у світлі сучасних уявлень про будову атома
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15