ГДЗ до робочого зошита з біології 10 клас Т.С. Котик, О.В. Тагліна 2013 рік


Готові домашні завдання з предмету Біологія 10 клас онлайн.
ГДЗ до робочого зошита з біології 10 клас Т.С. Котик, О.В. Тагліна 2013 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Вступ
Історія розвитку біології
1
2
3
4
5
Методи біологічних досліджень
1
2
3
4
5
6
Розділ 1. Молекулярний рівень організації життя
Елементний склад організмів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Вуглеводи
1
2
3
4
5
6
7
8
Ліпіди
1
2
3
4
5
6
7
8
Білки, їхня будова й особливості
1
2
3
4
5
6
7
8
Функції білків. Ферменти
1
2
3
4
5
6
7
Вітаміни, гормони, фактори росту, їхня роль у життєдіяльності організмів
1
2
3
4
5
6
7
Нуклеїнові кислоти. АТФ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Підсумковий контроль
Варіант 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Варіант 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Розділ 2. Клітинний рівень організації життя
Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень
1
2
3
4
5
6
Загальний план будови клітини
1
2
3
4
5
6
7
8
Хімічний склад і будова клітинних мембран
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ядро. Будова та функції. Нуклеоїд прокаріотичних клітин
1
2
3
4
5
6
7
8
Цитоплазма та її компоненти
1
2
3
4
5
6
7
8
Одномембранні органели
1
2
3
4
5
6
7
8
Двомембранні органели
1
2
3
4
5
6
7
8
Двомембранні органели
1
2
3
4
5
6
7
8
Хромосоми. Каріотип
1
2
3
4
5
6
Клітинний цикл еукаріотичних клітин
1
2
3
4
5
6
7
Мейоз
1
2
3
4
5
6
7
Обмін речовин і перетворення енергії в клітині
1
2
3
4
5
6
7
Пластичний обмін. Біосинтез білків
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сучасна клітинна теорія
1
2
3
4
5
6
7
8
Підсумковий контроль
Варіант 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Варіант 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Розділ 3. Організмений рівень організації життя
Віруси, їхня будова й життєві цикли
1
2
3
4
5
6
Роль вірусів у природі й житті людини
1
2
3
4
5
6
Пріони, їхня будова й життєві цикли
1
2
3
4
5
6
7
Прокаріоти. Особливості організації і життєдіяльності
1
2
3
4
5
6
7
Роль бактерій у природі й житті людини
1
2
3
4
5
6
Одноклітинні еукаріоти. Колоніальні організми
1
2
3
4
5
6
7
Багатоклітинні організми. Стовбурні клітини
1
2
3
4
5
6
Тканини тварин. Регенерація
1
2
3
4
5
6
Тканини рослинного організму. Гістотехнології
1
2
3
4
5
6
7
Органи й системи органів багатоклітинних організмів
1
2
3
4
5
6
7
Регуляція функцій у багатоклітинних організмів
1
2
3
4
5
6
7
Колонії багатоклітинних організмів
1
2
3
4
5
6
7
Підсумковий контроль
Варіант 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Варіант 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Лабораторні роботи
Практичні роботи