ГДЗ до підручника з алгебри 11 клас А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський 2011 рік


Готові домашні завдання з предмету Алгебра 11 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з алгебри 11 клас А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський 2011 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
§ 1. Похідна та її застосування
1. Границя числової послідовності
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
2. Уявлення про границю функції в точці та про неперервність функції в точці
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3. Означення границі функції в точці
1
2
3
4
5
4. Теорема про арифметичні дії з границями функцій у точці
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Неперервність функції в точці. Властивості неперервних функцій
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
6. Приріст функції. Задачі, які приводять до поняття похідної
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7. Поняття похідної
8. Правила обчислення похідних
9. Рівняння дотичної
10. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа
1
3
4
5
11. Ознаки зростання і спадання функції
12. Точки екстремуму функції
13. Найбільше і найменше значення функції на відрізку
14. Друга похідна. Поняття опуклості функції
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15. Побудова графіків функції
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
§ 2. Показникова і логарифмічна функції
16. Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція
17. Показникові рівняння
18. Показникові нерівності
19. Логарифм і його властивості
20. Логарифмічна функція та її властивості
21. Логарифмічні рівняння
22. Логарифмічні нерівності
23. Похідні показникової та логарифмічної функцій
§ 3. Інтеграл та його застосування
24. Первісна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
25. Правила знаходження первісної
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
26. Площа криволінійної трапеції
27. Обчислення об’ємів тіл
1
2
3
4
§ 4. Елементи теорії ймовірностей ї математичної статистики
28. Комбінаторні правила суми та добутку
29. Перестановки, розміщення, комбінації
30. Частота та ймовірність випадкової події
31. Статистичний аналіз даних
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
§ 5. Рівняння і нерівності. Узагальнення та систематизація
32. Про появу сторонніх коренів і втрату розв’язків рівнянь
33. Основні методи розв’язування рівнянь
34. Основні методи розв’язування нерівностей