ГДЗ до робочого зошита з біології 9 клас Т.С. Котик, О.В. Тагліна 2012 рік


Готові домашні завдання з предмету Біологія 9 клас онлайн.
ГДЗ до робочого зошита з біології 9 клас Т.С. Котик, О.В. Тагліна 2012 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Вступ. Біологічні науки, які вивчають організм людини
1
2
3
4
Місце людини в системі живої природи
1
2
Походження людини
1
2
3
4
5
6
Організм людини як біологічна система
1
2
3
Особливості будови клітини як біологічної системи
1
2
Тканини людини. Органи. Системи органів
1
2
3
4
5
6
7
Тематичний контроль 1
Варіант 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Варіант 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Опора й рух
1
2
3
4
5
6
7
8
З’єднання кісток
1
2
3
4
5
Будова й функції скелетних м’язів
1
2
3
4
5
6
Тематичний контроль 2
Варіант 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Варіант 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Кров і лімфа. Внутрішнє рідке середовище організму людини
1
2
3
4
5
6
Формові елементи крові. Будова й функції крові
1
2
3
4
5
6
Імунітет. Види імунітету. Імунна система
1
2
3
4
5
6
7
Кровообіг і лімфообіг. Органи кровообігу
1
2
3
4
5
6
7
8
Кровоносні судини. Рух крові по судинах
1
2
3
4
5
Порушення діяльності серцево-судинної системи
1
2
3
4
Тематичний контроль 3
Варіант 1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
Варіант 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Дихання. Значення дихання. Будова й функції органів дихання
1
2
3
4
Дихальні рухи. Газообмін у легенях і тканинах
1
2
Нейрогуморальна регуляція дихання
1
2
3
4
5
6
Тематичний контроль 4
Варіант 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Варіант 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Харчування й травлення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Функції органів травлення
1
2
3
5
Харчування та здоров’я
1
2
3
4
5
6
Тематичний контроль 5
Варіант 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Варіант 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Терморегуляція. Будова й функції шкіри
1
2
3
4
5
Виділення. Будова й функції видільної системи
1
2
3
4
5
Тематичний контроль 6
Варіант 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Варіант 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ендокринна регуляція функцій організму людини
1
2
3
4
5
Регуляція функцій залоз внутрішньої секреції
1
2
3
4
5
6
Розмноження й розвиток людини
1
2
3
4
5
6
7
8
Будова статевих органів
1
2
3
4
5
Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл
1
2
3
4
Запліднення. Ембріональний розвиток
1
2
3
4
5
6
7
Постембріональний розвиток людини
1
2
3
4
5
Тематичний контроль 7
Варіант 1
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
Варіант 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Нервова регуляція функцій організму людини
1
2
3
4
5
6
7
8
Регуляція рухової активності. Спинний мозок
1
2
3
4
5
Головний мозок
1
2
3
4
5
6
Регуляція роботи внутрішніх органів
1
2
3
4
Взаємодія регуляторних систем організму
1
2
3
4
Тематичний контроль 8
Варіант 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Варіант 2
1
2
3
4
5
6
7
9
10
Сприйняття інформації нервовою системою
1
2
3
4
5
6
Процеси сприйняття світла й кольору
1
2
3
4
5
Слухова сенсорна система. Гігієна слуху
1
2
3
4
5
6
Аналізатори рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Нюхова та смакова
1
2
Тематичний контроль 9
Варіант 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Варіант 2
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
Біологічні основи поведінки людини. Формування поведінки й психіки людини
1
Вроджені механізми поведінки та їхнє значення
1
2
3
Набуті механізми поведінки. Формування поведінкових реакцій
1
2
3
4
Роль ретикулярної формації у сприйнятті інформації
1
2
3
Відчуття й сприйняття як початковий етап психічних процесів
1
2
Увага. Види й властивості уваги. Пам’ять. Види пам’яті. Розвиток пам’яті
1
2
3
4
5
6
Біологічні ритми людини. Дослідження сну й активності. Регуляція сну
1
2
3
4
5
Тематичний контроль 10
Варіант 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Варіант 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Мислення й свідомість. Фізіологічні основи мовлення як основи свідомості
1
2
3
Фізіологічні основи свідомості. Емоції та мотивації
1
2
3
Функціональна спеціалізація кори великого мозку
1
2
4
Обдарованість, здібності й схильності
1
2
3
4
Тематичний контроль 11
Варіант 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Варіант 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ЛАБАРАТОРНІ РОБОТИ
ПРАКТИЧНІ РОБОТИ