ГДЗ до підручника з математики 11 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз 2011 рік


Готові домашні завдання з предмету Математика 11 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з математики 11 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз 2011 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Розділ 1. Показникові та логарифмічні функції
§ 1. Функції та їх основні властивості
§ 2. Степеневі та показникові функції
§ 3. Показникові рівняння та нерівності
§ 4. Логарифми та логарифмічні функції
§ 5. Логарифмічні рівняння та нерівності
Самостійна робота № 1
Варіант 1
1
2
3
4
Варіант 2
1
2
3
4
Розділ 2. Похідна та її застосування
§ 6. Границя функції
§ 7. Дотична до графіка функції. Похідна
§ 8. Диференціювання функцій
§ 9. Похідна складеної функції
Самостійна робота № 2
Варіант 1
1
2
3
4
Варіант 2
1
2
3
4
§ 10. Застосування похідної для дослідження функцій
§ 11. Найбільші та найменші значення функції
§ 12. Похідна як швидкість
Самостійна робота № З
Варіант 1
1
2
3
Варіант 2
1
2
3
Розділ 3. Інтеграл та його застосування
§ 14. Площа підграфіка
§ 16. Застосування інтегралів
Самостійна робота № 4
Варіант 1
1
2
3
4
Варіант 2
1
2
3
4
Розділ 4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики
§ 17. Множини та підмножини
§ 18. Комбінаторика та правило добутку
§ 19. Розміщення, перестановки та комбінації
§ 20. Елементи статистики
§ 21. Графічні подання інформації про вибірки
§ 22. Випадкові події та їх імовірності
§ 23. Відносна частота події та випадкові величини
Самостійна робота № 5
Варіант 1
1
2
3
4
5
Варіант 2
1
2
3
4
5
Розділ 5. Координати і вектори у просторі
§ 24. Координати в просторі
§ 25. Вектори в просторі
§ 26. Застосування векторів
Самостійна робота № 6
Варіант 1
1
2
3
Варіант 2
1
2
3
Розділ 6. Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
§ 27. Геометричні тіла та многогранники
§ 30. Правильні многогранники
Самостійна робота № 7
Варіант 1
1
Варіант 2
1
2
Самостійна робота № 8
Варіант 1
1
2
3
Варіант 2
1
2
3
§ 34. Комбінації геометричних фігур
Самостійна робота № 9
Варіант 1
1
2
3
4
Варіант 2
1
2
3
4