ГДЗ до підручника з математики 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський 2014 рік


Готові домашні завдання з предмету Математика 6 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з математики 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський 2014 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
§ 1. Подільність натуральних чисел
1. Дільники і кратні
2. Ознаки подільності на 10, на 5 і на 1
3. Ознаки подільності на 9 і на З
4. Прості й складені числа
5. Найбільший спільний дільник
6. Найменше спільне кратне
Завдання № 1 «Перевірте себе» в тестовій формі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 2. Звичайні дроби
7. Основна властивість дробу
8. Скорочення дробів
9. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів
Завдання № 2 «Перевірте себе» в тестовій формі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12. Знаходження дробу від числа
13. Взаємно обернені числа
15. Знаходження числа за заданим значенням його дробу
16. Перетворення звичайних дробів у десяткові
17. Нескінченні періодичні десяткові дроби
18. Десяткове наближення звичайного дробу
Завдання № 3 «Перевірте себе» в тестовій формі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 3. Відношення і пропорції
21. Відсоткове відношення двох чисел
22. Пряма і обернена пропорційна залежність
23. Поділ числа у заданому відношенні
25. Довжина кола. Площа круга
26. Циліндр, конус, куля
27. Діаграми
28. Випадкові події. Ймовірність випадкової події
Завдання № 4 «Перевірте себе» в тестовій формі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 4. Раціональні числа і дії з ними
29. Додатні і від’ємні числа
30. Координатна пряма
31. Цілі числа. Раціональні числа
32. Модуль числа
33. Порівняння чисел
34. Додавання раціональних чисел
35. Властивості додавання раціональних чисел
36. Віднімання раціональних чисел
Завдання № 5 «Перевірте себе» в тестовій формі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
37. Множення раціональних чисел
38. Переставна і сполучна властивості множення раціональних чисел. Коефіцієнт
39. Розподільна властивість множення
40. Ділення раціональних чисел
42. Розв’язування задач за допомогою рівнянь
43. Перпендикулярні прямі
44. Паралельні прямі
46. Графіки
Завдання № 6 «Перевірте себе» в тестовій формі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12