ГДЗ до підручника з математики 6 клас Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова 2014 рік


Готові домашні завдання з предмету Математика 6 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з математики 6 клас Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова 2014 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Розділ 1. Подільність натуральних чисел
§ 1. Дільники і кратні натурального числа. Прості числа
§ 2. Ознаки подільності на 2, 10, 5
§ 3. Ознаки подільності на 9, 8
§ 4. Розкладання чисел на множники. Найбільший спільний дільник
§ 5. Найменше спільне кратне
Розділ 2. Звичайні дроби та дії з ними
§ 6. Основна властивість дробу. Скорочення дробу
§ 7. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів
§ 8. Додавання і віднімання дробів
§ 9. Множення дробів. Знаходження дробу від числа
§ 10. Ділення дробів. Знаходження числа за його дробом
§ 11. Перетворення звичайного дробу в десятковий. Десяткові наближення звичайного дробу
Розділ 3. Відношення і пропорції
§ 12. Відношення та його властивості
§ 13. Пропорція та її властивості
§ 14. Пряма та обернена пропорційні залежності
§ 15. Поділ числа в даному відношенні. Масштаб
§ 16. Коло і круг. Кутовий сектор
§ 18. Циліндр. Конус. Куля
§ 20. Ймовірність випадкової події
Розділ 4. Раціональні числа та дії з ними
§ 22. Координатна пряма
§ 24. Цілі числа. Раціональні числа
Розділ 5. Вирази і рівняння
§ 31. Рівняння. Основні властивості рівнянь
§ 32. Застосування рівнянь до розв’язування задач
§ 33. Перпендикулярні та паралельні прямі
§ 35. Графіки залежностей між величинами
Тестові завдання до розділів
Розділ 1
1
2
3
4
5
Розділ 2
№1
1
2
3
4
5
№2
1
2
3
4
5
Розділ 3
№1
1
2
3
4
5
№2
1
2
3
4
5
Розділ 4
№1
1
2
3
4
5
№2
1
2
3
4
5
№3
1
2
3
4
5
Розділ 5
№1
1
2
3
4
5
№2
1
2
3
4
5