ГДЗ до підручника з математики 6 клас О.С. Істер 2014 рік


Готові домашні завдання з предмету Математика 6 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з математики 6 клас О.С. Істер 2014 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Розділ 1. Подільність натуральних чисел
§ 1. Дільники і кратні натурального числа
§ 2. Ознаки подільності на 10, 5 та 2
§ 3. Ознаки подільності на 9 та 3
§ 4. Прості та складені числа
§ 5. Розкладання чисел на прості множники
§ 6. Найбільший спільний дільник
§ 7. Найменше спільне кратне
Завдання для перевірки знань № 1 (§ 1 - § 7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Розділ 2. Звичайні дроби
§ 8. Основна властивість дробу. Скорочення дробу
§ 9. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів
§ 10. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
§ 11. Додавання і віднімання мішаних чисел
§ 12. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби
§ 13. Десяткове наближення звичайного дробу
Завдання для перевірки знань № 2 (§ 8 - § 13)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 14. Множення звичайних дробів
§ 15. Знаходження дробу від числа
§ 16. Взаємно обернені числа
§ 17. Ділення звичайних дробів
§ 18. Знаходження числа за його дробом
§ 19. Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами
Завдання для перевірки знань № 3 (§ 14 - § 19)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Розділ 3. Відношення і пропорції
§ 20. Відношення. Основна властивість відношення
§ 21. Пропорція. Основна властивість пропорції
§ 22. Пряма пропорційна залежність
§ 23. Масштаб. Знаходження відстаней на карті
§ 24. Поділ числа у даному відношенні
§ 25. Ймовірність випадкової події
Завдання для перевірки знань № 4 (§ 20 - § 25)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 26. Обернена пропорційна залежність
§ 27. Відсоткове відношення двох чисел. Зміна величини у відсотках
§ 28. Відсоткові розрахунки
§ 29. Коло. Довжина кола
§ 30. Круг. Площа круга. Круговий сектор
§ 31. Стовпчасті і кругові діаграми
§ 32. Циліндр. Конус. Куля
Завдання для перевірки знань № 5 (§ 26 - § 32)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Розділ 4. Раціональні числа і дії над ними
§ 33. Додатні та від’ємні числа. Число 0
§ 34. Координатна пряма
§ 35. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа
§ 37. Порівняння раціональних чисел
Завдання для перевірки знань № 6 (§ 33 - § 37)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 38. Додавання від’ємних чисел
§ 39. Додавання двох чисел з різними знаками
§ 40. Властивості додавання
Завдання для перевірки знань № 7 (§ 38 - § 42)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 44. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу
§ 45. Розподільна властивість множення
§ 46. Подібні доданки та їх зведення
Завдання для перевірки знань № 8 (§ 43 - § 46)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 48. Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівняння
Завдання для перевірки знань № 9 (§ 47 - § 49)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
§ 50. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами
§ 51. Перпендикулярні прямі
§ 52. Паралельні прямі
§ 54. Приклади графіків залежності між величинами
Завдання для перевірки знань № 10 (§ 50 - § 54)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Для тих, хто любить математику