ГДЗ до підручника з української мови 6 клас О.В. Заболотний, В.В. Заболотний 2014 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 6 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 6 клас О.В. Заболотний, В.В. Заболотний 2014 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого
§ 1. Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення
4
6
8
9
10
§ 2. Однорідні члени речення, звертання, вставні слова
§ 3. Складне речення. Пряма мова. Діалог
§ 4. Орфограми
§ 5. Текст
32
33
34
§ 6. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль
Лексикологія. Фразеологія
§ 7. Групи слів за їх походженням
§ 8. Активна й пасивна лексика
§ 9. Загальновживані й стилістично забарвлені слова. Офіційно-ділова лексика
§ 10. Професійні слова й терміни
§ 11. Діалектні та просторічні слова
§ 12. Фразеологізми
§ 13. Джерела української фразеології
§ 14. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми
§ 15. Узагальнення вивченого з теми «Лексикологія. Фразеологія»
Словотвір. Орфографія
§ 16. Змінювання й творення слів
§ 17. Основні способи словотворення
§ 18. Зміни приголосних при творенні слів
§ 19. Складні слова. Правопис складних слів
§ 20. Творення й правопис складноскорочених слів
§ 21. Узагальнення вивченого з теми «Словотвір. Орфографія»
Морфологія та орфографія. Іменник
§ 22. Загальна характеристика частин мови
§ 23. Іменник як частина мови
§ 24. Велика буква та лапки у власних назвах
§ 25. Рід іменників
§ 26. Число іменників
§ 27. Відмінки іменників. Відмінювання іменників
§ 28. Відміни й групи іменників
§ 29. Відмінювання іменників І відміни
§ 30. Відмінювання іменників ІІ відміни
§ 31. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини
§ 32. Відмінювання іменників ІІІ і IV відмін
§ 33. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини
§ 34. Незмінювані іменники
§ 35. Особливості творення іменників. Букви е, и, і в суфіксах іменників
§ 36. Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ
§ 37. Написання не з іменниками
§ 38. Правопис складних іменників
§ 39. Узагальнення вивченого з теми «Іменник»
Прикметник
§ 40. Прикметник як частина мови
§ 41. Групи прикметників за значенням
§ 42. Ступені порівняння якісних прикметників
§ 43. Повні й короткі форми прикметників
§ 44. Відмінювання прикметників
§ 45. Творення прикметників
§ 46. Написання суфіксів прикметників
§ 47. Написання не з прикметниками
§ 48. Написання -н- і -нн- у прикметниках
§ 49. Написання складних прикметників разом і через дефіс
§ 50. Написання прізвищ прикметникової форми
§ 51. Узагальнення вивченого з теми «Прикметник»
Числівник
§ 52. Числівник як частина мови
§ 53. Розряди кількісних числівників
§ 54. Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа
§ 55. Відмінювання дробових і збірних числівників
§ 56. Відмінювання та написання порядкових числівників
§ 57. Уживання кількісних числівників з іменниками
§ 58. Узагальнення вивченого з теми «Числівник»
Займенник
§ 59. Займенник як частина мови
§ 60. Особові та зворотний займенники
§ 61. Питальні й відносні займенники
§ 62. Заперечні й неозначені займенники
§ 63. Присвійні займенники
§ 64. Вказівні й означальні займенники
§ 65. Узагальнення вивченого з теми «Займенник»
Повторення в кінці року
§ 66. Лексикологія
§ 67. Словотвір. Орфографія
§ 68. Морфологія. Орфографія
Уроки розвитку мовлення