ГДЗ до підручника з геометрії 11 клас Г.В. Апостолова 2011 рік


Готові домашні завдання з предмету Геометрія 11 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з геометрії 11 клас Г.В. Апостолова 2011 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Розділ 1. КООРДИНАТИ, ВЕКТОРИ, ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ПРОСТОРІ
§ 1. Прямокутна система координат у просторі
§ 2. Метод координат. Рівняння сфери, площини, прямої
§ 5. Алгебра векторів
§ 6. Три точки на прямій. Векторний метод
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
§ 7. Координати вектора. Дії над векторами, що задані координатами
§ 8. Розв’язування задач координатно-векторним методом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
§ 9. Векторний добуток векторів
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 10. Перетворення простору
Розділ 2. БАГАТОГРАННІ КУТИ
§ 11. Двогранні кути
§ 12. Тригранні кути. Багатогранні кути
Розділ 3. ТІЛА. БАГАТОГРАННИКИ. ТІЛА ОБЕРТАННЯ
§ 14. Багатогранники. Правильні багатогранники
§ 15. Властивості призми
§ 16. Властивості піраміди
§ 17. Геометрія тетраедра
§ 18. Властивості циліндра
§ 19. Властивості конуса
§ 20. Властивості сфери і кулі
§ 21. Вписана та описана сфери
Розділ 4. ОБ’ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ
§ 22. Поняття площі й об’єму. Об’єм прямокутного паралелепіпеда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
§ 23. Об’єми призми і циліндра
§ 24. Об’єми піраміди та конуса
§ 25. Об’єми кулі та її частин. Площа сфери
§ 26. Об’єм тіла, утвореного обертанням криволінійної трапеції. Формула Сімпсона
1
2
3
4
5
6
ГОТУЄМОСЬ ДО ВСТУПУ У ВТНЗ