ГДЗ до підручника з геометрії 11 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз 2011 рік


Готові домашні завдання з предмету Геометрія 11 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з геометрії 11 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз 2011 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Розділ 1. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі
§ 1. Прямокутна система координат
§ 2. Поділ відрізка в заданому відношенні
§ 3. Рівняння сфери, площини та прямої
§ 4. Застосування координат
§ 5. Вектори у просторі
§ 6. Дії над векторами
§ 7. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами
§ 8. Застосування векторів
§ 9. Геометричні перетворення у просторі. Рухи
§ 10. Симетрія відносно площини
§ 11. Поворот і симетрія відносно прямої
§ 12. Паралельне перенесення
§ 13. Композиції рухів і рівність фігур
§ 14. Гомотетія та перетворення подібності
Задачі за готовими малюнками
1
2
3
4
5
6
7
8
Тестові завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Типові задачі для контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Розділ 2. Многогранні кути. Многогранники
§ 15. Двогранні кути
§ 16. Тригранні кути
§ 17. Многогранні кути
§ 18. Геометричні тіла
§ 19. Многогранники
§ 21. Паралелепіпеди
§ 22. Піраміди і зрізані піраміди
§ 23. Правильні многогранники
Задачі за готовими малюнками
1
2
3
4
5
6
7
8
Тестові завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Типові задачі для контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Розділ 3. Тіла обертання
§ 24. Тіла і поверхні обертання
§ 26. Конус і зрізаний конус
Тестові завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Типові задачі для контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Розділ 4. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл
§ 30. Об’єм прямої призми і циліндра
§ 31. Обчислення об’ємів тіл за допомогою інтеграла
§ 32. Об’єм піраміди і зрізаної піраміди
§ 33. Об’єм конуса і зрізаного конуса
§ 35. Теорема Гульдіна