ГДЗ до робочого зошита з біології 11 клас Т.С. Котик, О.В. Тагліна 2014 рік


Готові домашні завдання з предмету Біологія 11 клас онлайн.
ГДЗ до робочого зошита з біології 11 клас Т.С. Котик, О.В. Тагліна 2014 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Розмноження організмів
Нестатеве розмноження організмів
1
2
3
4
5
6
7
Статеве розмноження організмів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Будова та утворення статевих клітин
1
2
3
4
5
6
Закономірності спадковості
Основні поняття генетики
1
2
3
4
5
6
Закони Г. Менделя. Моногібридне схрещування
1
2
3
4
5
Закони Г. Менделя. Дигібридне схрещування
1
2
3
4
Закони Г. Менделя. Статистичний характер і цитологічні основи
1
2
3
4
5
6
Хромосомна теорія спадковості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Тематичний контроль 1
Закономірності мінливості
Комбінативна, мутаційна, модифікаційна мінливість
1
2
3
4
5
6
7
Види мутацій
1
2
3
4
5
6
7
Генотип як цілісна система
Основні закономірності функціонування генів ц про- та еукаріот
1
2
3
4
5
Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Індивідуальний розвиток організму
Запліднення
1
2
3
4
5
6
Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму
1
2
3
4
Життєвий цикл у рослин і тварин
1
2
3
4
5
6
7
Тематичний контроль 2
В1
Популяція. Екосистема. Біосфера
Популяція
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Екологічні чинники
1
2
3
4
5
6
Поняття про середовище існування
1
2
3
4
5
6
7
Біологічні адаптивні ритми організмів
1
2
3
4
5
6
7
Угрупування та екосистеми
1
2
3
4
5
6
7
Різноманітність екосистеми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Загальна характеристика біосфери
1
2
3
4
5
6
7
8
Роль живих організмів у біосфері
1
2
3
4
5
6
Тематичний контроль 3
Основи еволюційного вчення
Становлення еволюційних поглядів
1
2
3
4
5
6
7
Природній добір
1
2
3
4
5
6
8
Адаптації як результат еволюційного процесу
1
2
3
4
5
Макроеволюційний процес
1
2
3
4
5
6
7
8
Сучасні уявлення про фактори еволюції
1
2
3
4
5
Історичний розвиток і різноманітність органічного світу
Гіпотези виникнення життя на Землі
1
2
3
4
5
6
7
Поява основних груп організмів
1
2
3
4
5
Тематичний контроль 4
В1
Лабораторні роботи
Практичні роботи