ГДЗ до підручника з біології 8 клас Т.І. Базанова, Ю.В. Павіченко 2008 рік


Готові домашні завдання з предмету Біологія 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з біології 8 клас Т.І. Базанова, Ю.В. Павіченко 2008 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Вступ
§ 1. Світ тварин — складова частина природи
2
6
7
§ 2. Класифікація тварин
2
6
7
ГЛАВА 1. Будова і життєдіяльність тварин
§ 3. Будова і життєдіяльність тваринної клітини
6
7
§ 4. Процеси життєдіяльності і системи органів тварин
7
8
§ 5. Тканини організму тварини
6
7
§ 6. Розмноження і розвиток тварин
5
6
§ 7. Середовища проживання тварин. Тварини як компонент екосистеми
6
7
§ 8. Поведінка тварин
5
6
ГЛАВА 2. Одноклітинні тварини, або Найпростіші
§ 9. Тип Саркоджгутикові. Клас Саркодові. Амеба протей
6
§ 10. Тип Саркоджгутикові. Клас Джгутикові (Джгутиконосці). Бодо і евглена зелена
6
§ 11. Тип Інфузорії. Інфузорія-туфелька
6
ГЛАВА 3. Багатоклітинні тварини. Типи Губки та Кишковопорожнинні
§ 12. Тип Губки: будова та життєдіяльність. Різноманітність губок
6
7
§ 13. Тип Кишковопорожнинні. Гідра: будова та життєдіяльність
6
7
§ 14. Різноманітність кишковопорожнинних, їх роль в екосистемах
6
ГЛАВА 4. Типи Плоскі черви, Круглі черви, Кільчасті черви
§ 15. Тип Плоскі черви. Клас Війчасті черви. Планарія — спосіб життя, будова і процеси життєдіяльності
6
7
§ 16. Тип Плоскі черви. Клас Сисуни, клас Стьожкові черви
6
7
8
§ 17. Тип Первиннопорожнинні, або Круглі, черви. Клас Нематоди
6
7
§ 18. Тип Кільчасті черви. Клас Малощетинкові черви
6
7
§ 19. Різноманітність кільчастих червів, їх роль у природі
6
7
ГЛАВА 5. Тип Членистоногі
§ 20. Клас Ракоподібні. Річковий рак, спосіб життя і будова
8
9
§ 21. Різноманітність ракоподібних, їх роль в екосистемах
6
7
8
§ 22. Клас Павукоподібні. Павук-хрестовик, спосіб життя і будова
8
§ 23. Різноманітність павукоподібних. їх роль в екосистемах
6
7
§ 24. Клас Комахи. Будова і процеси життєдіяльності комах
6
7
§ 25. Індивідуальний розвиток комах. Різноманітність комах
8
9
§ 26. Суспільні комахи. Поведінка членистоногих. Роль членистоногих у природі
6
7
ГЛАВА 6. Тип Молюски
§ 27. Клас Черевоногі молюски
8
§ 28. Клас Двостулкові молюски
7
8
§ 29. Клас Головоногі молюски
7
8
ГЛАВА 7. Тип Хордові. Безчерепні. Риби
§ 30. Тип Хордові. Підтипи: Покривники, Безчерепні, Черепні
6
7
§ 31. Ланцетник — представник підтипу Безчерепні
6
7
§ 32. Підтип Черепні. Риби — хребетні тварини, які пристосовані до життя у воді
7
8
§ 33. Розмноження і поведінка риб. Сезонні явища в житті риб
7
8
§ 34. Клас Кісткові риби. Різноманітність кісткових риб
6
7
§ 35. Клас Хрящові риби
7
ГЛАВА 8. Клас Земноводні (Амфібії)
§ 36. Земноводні — будова і процеси життєдіяльності
7
8
§ 37. Розмноження й розвиток земноводних. Сезонні явища в житті земноводних
7
8
§ 38. Різноманітність земноводних, їх роль в екосистемах
6
ГЛАВА 9. Клас Плазуни (Рептилії)
§ 39. Плазуни — будова і процеси життєдіяльності
6
7
§ 40. Розмноження і розвиток плазунів, сезонні явища в їх житті. Поведінка плазунів
5
6
§ 41. Різноманітність плазунів, їх роль у природі
6
7
ГЛАВА 10. Клас Птахи
§ 42. Зовнішня будова птахів
7
8
§ 43. Внутрішня будова птахів
8
9
§ 44. Розмноження і розвиток птахів
6
7
§ 45. Сезонні явища в житті птахів. Поведінка птахів
6
7
§ 46. Різноманітність птахів
7
ГЛАВА 11. Клас Ссавці (Звірі)
§ 47. Зовнішня будова ссавців
7
8
§ 48. Внутрішня будова ссавців
9
10
11
§ 49. Розмноження і розвиток ссавців. Поведінка ссавців під час розмноження
7
8
9
§ 50. Сезонні явища в житті ссавців. Поведінка ссавців
7
8
§ 51. Різноманітність ссавців
7
8
§ 52. Різноманітність плацентарних ссавців
6
7
8
§ 53. Різноманітність плацентарних ссавців (продовження)
8
9
ГЛАВА 12. Організми і середовище проживання
§ 54.Вплив середовища проживання на тварин
7
8
§ 55.Взаємозв’язки між людиною й іншими тваринами
6
7
§ 56.Охорона тваринного світу
6
7