ГДЗ до підручника з української мови 6 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко 2006 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 6 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 6 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко 2006 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
ВСТУП
§ 1. Краса і багатство української мови
5
6
8
11
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
§ 6. Групи слів за їх походженням
§ 7. Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова. Неологізми
§ 8. Групи слів за вживанням
СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ. ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ
§ 9. Основні способи словотворення
§ 10. Зміни приголосних при творенні слів
§ 11. Складні слова. Творення складноскорочених слів
МОРФОЛОГІЯ
§ 12. Частини мови
ІМЕННИК
§ 13. Іменник як частина мови
§ 14. Рід і число іменників
§ 15. Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни
§ 16. Іменники 1 відміни
§ 17. Іменники 2 відміни
§ 18. Іменники 3 відміни
§ 19. Іменники 4 відміни. Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини. Незмінювані іменники
§ 20. Творення іменників. Правопис суфіксів
§ 21. Велика буква та лапки в іменниках. Не з іменниками
§ 22. Написання й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові
ПРИКМЕТНИК
§ 23. Прикметник як частина мови
§ 24. Якісні, відносні, присвійні прикметники. Повні та короткі форми прикметників
§ 25. Ступені порівняння якісних прикметників
§ 26. Відмінювання прикметників
§ 27. Творення прикметників
§ 28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників
§ 29. Написання не з прикметниками. Н і нн у прикметниках
§ 30. Написання складних прикметників
§ 31. Написання прізвищ прикметникової форми
ЧИСЛІВНИК
§ 32. Числівник як частина мови
§ 33. Числівники кількісні і порядкові
§ 34. Відмінювання та написання кількісних числівників
§ 35. Відмінювання порядкових числівників
§ 36. Творення числівників
ЗАЙМЕННИК
§ 38. Займенник як частина мови
§ 39. Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе
§ 40. Питальні й відносні займенники, їх відмінювання
§ 41. Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання і правопис
§ 42. Присвійні, вказівні й означальні займенники
ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ
§ 43. Лексикологія
§ 44. Словотвір та орфографія
§ 45. Морфологія й орфографія