ГДЗ до підручника з української мови 6 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов 2006 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 6 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 6 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов 2006 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
ВСТУП
Багатство і краса української мови. Повторення вивченого про мову і мовлення
4
6
8
Ситуація спілкування
10
11
ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення
§ 2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів
§ 3. Пряма мова. Діалог
§ 4. Повторення й поглиблення вивченого про текст
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
§ 5. Групи слів за походженням: власне українські та запозичені слова
§ 6. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми
§ 7. Групи слів за вживанням. Загальновживані слова та стилістично забарвлені слова. Діалектні, професійні слова й терміни
§ 8. Просторічні слова. Жаргонізми
§ 9. Офіційно-ділова лексика
СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ
§ 10. Основні способи словотворення
§ 11. Перехід слів з однієї частини мови в іншу
§ 12. Зміни приголосних за творення слів
§ 13. Складні слова
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 14. Загальна характеристика частин мови
ІМЕННИК
§ 15. Іменник як частина мови
§ 16. Рід іменників. Іменники спільного роду
§ 17. Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини
§ 18. Відмінки іменників. Значення відмінків
255
§ 19. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників
§ 20. Написання не з іменниками
§ 21. Особливості творення іменників
§ 22. Написання та відмінювання імен по батькові
ПРИКМЕТНИК
§ 23. Прикметник як частина мови
§ 24. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис
§ 25. Ступені порівняння прикметників
§ 26. Повні і короткі форми прикметників
§ 28. Творення прикметників
§ 29. Написання не з прикметниками
§ 30. Написання -нн- і -н- у прикметниках
§ 31. Написання складних прикметників через дефіс або разом
§ 32. Перехід прикметників в іменники
§ 33. Написання й відмінювання прізвищ
ЧИСЛІВНИК
§ 34. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені
§ 35. Відмінювання кількісних числівників
§ 36. Відмінювання порядкових числівників
ЗАЙМЕННИК
§ 37. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням
539
§ 38. Особові займенники і зворотний займенник себе
§ 39. Питальні і відносні займенники
§ 40. Заперечні і неозначені займенники
§ 41. Присвійні займенники
§ 42. Вказівні й означальні займенники
ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
СЛОВОТВІР І ОРФОГРАФІЯ
МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ