ГДЗ до підручника з української мови 7 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко 2007 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 7 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 7 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко 2007 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
ВСТУП
§ 1. Мова - скарбниця духовності народу
2
3
12
§ 2. Розділові знаки в реченні
§ 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 4. Дієслово як частина мови. Форми дієслова
§ 5. Неозначена форма та особові форми дієслова
§ 6. Види дієслова
§ 7. Часи дієслова
§ 8. Дієвідмінювання дієслів. Дієслова 1 та 2 дієвідмін
§ 9. Способи дієслів. Загальне ознайомлення
§ 10. Творення способових форм дієслова
§ 11. Безособові дієслова
§ 12. Творення дієслів
§ 13. Написання не з дієсловами. Правопис -ться, -шся, в кінці дієслів
§ 14. Букви е, и в особових закінченнях дієслів. Буква ь у дієсловах наказового способу
§ 15. Дієприкметник як особлива форма дієслова
§ 16. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часів
§ 17. Дієприкмеиниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів
§ 18. Безособові дієслівні форми на -но, -то
§ 19. Правопис дієприкметників. Уживання -н у дієприкметниках та -нн у прикметниках дієприкметникового походження
§ 20. Не з дієприкметниками
§ 21. Дієприслівник як особлива форма дієслова
§ 22. Дієприслівники доконаного та недокононого видів, їх творення
§ 23. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові
§ 24. Правопис дієприслівників. Не з дієприслівниками
§ 25. Прислівник, як частина мови
§ 26. Творення прислівників. Правила наголошування прислівників
§ 27. Ступені порівняння прислівників
§ 28. Правопис прислівників
§ 29. Написання не і ні з прислівниками
§ 30. Написання прислівників через дефіс та разом. Написання прислівникових словосполучень
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
§ 31. Прийменник як службова частина мови
§ 32. Вживання і правопис прийменників
§ 33. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності
§ 34. Сполучники підрядності
§ 35. Правопис сполучників
§ 36. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням
§ 37. Правопис часток
§ 38. Не і ні з різними частинами мови
§ 39. Вигук як особлива частина мови
§ 40. Правопис вигуків