ГДЗ до підручника з української мови 7 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов 2007 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 7 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 7 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов 2007 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
ВСТУП
Мова - скарбниця духовності народу
2
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
§ 2. Частини мови
43
45
47
§ 3. Вивчені групи орфограм
МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСПЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ
§ 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 5. Неозначена форма дієслова. Особові форми дієслова
§ 6. Не з дієсловами
§ 7. Вид дієслова
§ 8. Перехідні та неперехідні дієслова
§ 9. Особа дієслова. Безособові дієслова
§ 10. Часи дієслова
§ 11. Теперішній час
§ 12. Минулий час
§ 13. Майбутній час
§ 14. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)
§ 15. Творення дієслів умовного способу
§ 16. Творення дієслів наказового способу
§ 17. Способи творення дієслів
§ 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 19. Дієприкметниковий зворот
§ 20. Відмінювання дієприкметників
§ 21. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників
§ 22. Безособові дієслівні форми на -но, -то
§ 23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники
266
§ 24. H у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
§ 25. Не з дієприкметниками
§ 26. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 27. Дієприслівниковий зворот
§ 28. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду
§ 29. Не з дієприслівниками
§ 30. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 31. Ступені порівняння прислівників
§ 32. Способи творення прислівників
§ 33. Правопис прислівників
МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
§ 34. Прийменник як службова частина мови
§ 35. Сполучник як службова частина мови
§ 36. Правопис сполучників
§ 37. Частка як службова частина мови
§ 38. Правопис часток
§ 39. Не і ні з різними частинами мови
§ 40. Вигук як особлива частина мови
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ