ГДЗ до підручника з української мови 7 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2007 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 7 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 7 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2007 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
§ 1. Мова - скарбниця духовності народу
3
5
7
11
Повторення вивченого
§ 2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
§ 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм
Морфологія. Дієслово
§ 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
39
40
43
§ 5. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення)
48
49
50
§ 6. Неозначена форма (інфінітив) та особові форми дієслова
§ 7. Доконаний і недоконаний вид дієслова
62
63
§ 8. Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час
67
68
70
§ 9. Дієслова І та II дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу
73
74
§ 10. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного способу і наказового способу
§ 11. Безособові дієслова
95
97
98
§ 12. Способи творення дієслів
§ 13. Не з дієсловами (повторення)
Морфологія. Дієприкметник (форма дієслова)
§ 14. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 15. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу
§ 16. Дієприкметниковий зворот
§ 17. Безособові дієслівні форми на -но, -то
§ 18. Написання -н- у дієприкметниках і -нн- у прикметниках дієприкметникового походження
§ 19. Не з дієприкметниками
Морфологія. Дієприслівник (форма дієслова)
§ 20. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 21. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення
§ 22. Дієприслівниковий зворот
§ 23. Не з дієприслівниками
Морфологія. Прислівник
§ 24. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 25. Розряди прислівників (практично)
§ 26. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення
§ 27. Букви -н- та -нн- у прислівниках
§ 28. Не і ні з прислівниками
§ 29. И та і в кінці прислівників
§ 30. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників
§ 31. Написання прислівників разом і через дефіс
§ 32. Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день і подібних
Морфологія. Прийменник
§ 33. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні
§ 34. Непохідні й похідні прийменники
§ 35. Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс
Морфологія. Сполучннк
§ 36. Сполучник як службова частина мови
§ 37. Уживання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності и підрядності
§ 38. Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо
Морфологія. Частка
§ 39. Частка як службова частина мови
309
§ 40. Розряди часток за значенням
§ 41. Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -таки
321
§ 42. Не та ні з різними частинами мови
Морфологія. Вигук
§ 43. Вигук як особлива частина мови
§ 44. Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках
§ 45. Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мові
Зв’язна мова (мовлення)
§ 46. Повторення вивченого про текст
§ 47. Повторення вивченого про мовні стилі. Публіцистичний стиль
§ 48. Складний план власного висловлювання
§ 49. Різновиди читання. Ознайомлювальне читання
§ 50. Опис зовнішності людини
§ 51. Опис процесу праці
§ 52. Роздум дискусійного характеру
400
§ 53. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини
§ 54. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю
§ 55. Усний стислий переказ тексту наукового стилю
406
§ 56. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини
409
§ 57. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі
§ 58. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці (художній стиль)
§ 59. Діалог дискусійного характеру
§ 60. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі
§ 61. Усний твір-опис процесу праці за власним спостереженням (науковий стиль)
§ 62. Усний твір-роздум дискусійного характеру (публіцистичний стиль)
§ 63. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною (художній стиль)
§ 64. Письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням (художній стиль)
439
§ 65. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом
442
§ 66. Замітка дискусійного характеру в газету (публіцистичний стиль)