ГДЗ до підручника з української мови 8 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний 2008 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 8 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний 2008 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Повторення та узагальнення вивченого в попередніх класах
§ 1. Словосполучення і речення
1
2
4
5
6
§ 2. Пряма мова. Діалог
7
8
9
12
Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення
§ 3. Словосполучення
§ 4. Речення
§ 5. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
38
44
§ 6. Підмет
§ 7. Присудок
§ 8. Узгодження присудка з підметом
59
60
§ 9. Тире між підметом і присудком
§ 10. Означення
§ 11. Прикладка як різновид означення
§ 12. Додаток
92
93
94
§ 13. Обставина
§ 14. Порівняльний зворот
§ 15. Узагальнення вивченого з теми "Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення"
Односкладні речення. Неповні речення
§ 16. Односкладні речення
§ 17. Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення
§ 18. Безособові речення
§ 19. Називні речення
§ 20. Неповні речення
§ 21. Узагальнення вивченого з теми "Односкладні речення. Неповні речення"
Речення з однорідними членами
§ 22. Однорідні члени речення
§ 23. Однорідні й неоднорідні означення
§ 24. Розділові знаки при однорідних членах речення
§ 25. Особливості вживання однорідних членів речення
§ 26. Узагальнення вивченого з теми "Речення з однорідними членами"
230
Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
§ 27. Звертання
§ 28. Вставні слова (словосполучення, речення)
§ 29. Вставлені конструкції
§ 30. Узагальнення вивченого з теми "Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)"
Речення з відокремленими членами
§ 31. Поняття про відокремлення. Відокремлені означення
§ 32. Відокремлені прикладки
§ 33. Відокремлені додатки
§ 34. Відокремлені обставини
§ 35. Відокремлені уточнюючі члени речення
§ 36. Узагальнення вивченого з теми "Речення з відокремленими членами"
Повторення відомостей про просте речення
Уроки розвитку зв’язного мовлення
Урок 2. Ділові папери. Протокол
359
Урок 3. Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням)
361
Урок 4. Опис місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
368
Урок 6. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
373