ГДЗ до підручника з української мови 8 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко 2008 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 8 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко 2008 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
ВСТУП
§ 1. Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу
4
5
6
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ПУНКТУАЦІЯ
§ 2. Словосполучення і речення. Члени речення. Звертання. Вставні слова
9
11
12
15
16
§ 3. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ
§ 4. Словосполучення. Будова і види словосполучень
§ 5. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Види речень за будовою
44
45
52
§ 6. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
53
54
60
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
§ 7. Головні члени речення. Підмет, способи його вираження
§ 8. Простий і складений присудки
§ 9. Тире між підметом і присудком
§ 10. Другорядні члени речення. Означення
§ 11. Прикладка як різновид означення
§ 12. Додаток
§ 13. Обставина. Види обставин
§ 14. Порівняльний зворот
ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ
§ 15. Односкладні речення. Означено-особове речення
§ 16. Неозначено-особове й узагальнено-особове речення
§ 17. Безособове речення
§ 18. Називне речення
§ 19. Повне й неповне речення. Тире в неповному реченні
РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ
§ 20. Однорідні члени речення. Речення з кількома рядами однорідних членів
§ 21. Однорідні й неоднорідні означення
§ 22. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами
РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)
§ 23. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені
§ 24. Вставні слова
§ 25. Вставні словосполучення і речення
§ 26. Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях
РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ
§ 27. Поняття про відокремлення
§ 28. Відокремлені означення
§ 29. Відокремлені прикладки
§ 30. Відокремлені обставини
§ 31. Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях із відокремленими членами
§ 32. Відокремлені уточнювальні додатки та обставини
ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ