ГДЗ до підручника з алгебри 7 клас О.С. Істер 2015 рік


Готові домашні завдання з предмету Алгебра 7 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з алгебри 7 клас О.С. Істер 2015 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Розділ 1. Вирази
§ 1. Вирази зі змінними
§ 2. Тотожні вирази
§ 3. Степінь з натуральним показником
§ 4. Властивості степеня з натуральним показником
§ 5. Одночлен
§ 6. Множення одночленів
Домашня самостійна робота №1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Завдання для перевірки знань до § 1- § 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 8. Додавання і віднімання многочленів
§ 9. Множення одночлена на многочлен
§ 10. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника
§ 11. Множення многочлена на многочлен
§ 12. Розкладання многочленів на множники способом групування
Домашня самостійна робота №2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Завдання для перевірки знань до § 7- § 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 13. Квадрат суми і квадрат різниці
§ 14. Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата
§ 15. Множення різниці двох виразів на їх суму
§ 16. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів
§ 17. Сума і різниця кубів
§ 18. Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники
Домашня самостійна робота №3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Завдання для перевірки знань до § 13- § 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Розділ 2. Функції
§ 20. Графік функції
Домашня самостійна робота №4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Завдання для перевірки знань до § 19- § 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Вправи для повторення розділу 2
Розділ 3. Лінійні рівняння та їх функції
§ 22. Загальні відомості про рівняння
§ 23. Лінійне рівняння з однією змінною
§ 25. Лінійне рівняння з двома змінними
§ 26. Графік лінійного рівняння
§ 27. Система двох лінійних рівнянь
Домашня самостійна робота №5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Завдання для перевірки знань до § 22- § 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Завдання для перевірки знань за курс алгебри 7 класу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Відомості з курсу математики 5-6 класів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11