ГДЗ до підручника з хімії 7 клас О.Г. Ярошенко 2015 рік

Обери відповідь до вправи
Вступ
§ 1. Хімія - природнича наука
1
3
§ 2. Хімічний кабінет, правила поведінки
1
2
3
4
6
7
§ 3. Правила роботи з пробірками
8
9
10
§ 4. Практичне використання знань про обладнання
1
2
3
4
Висновки
Тема 1. Початкові хімічні поняття
§ 5. Фізичні тіла і речовини
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 6. Фізичні властивості речовин
1
2
3
4
5
6
§ 7. Як досліджують речовини
1
2
3
§ 8. Чисті речовини і суміші
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§ 9. Розділення неоднорідної суміші
1
2
3
§ 10. Молекули. Атоми. Хімічний елемент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§ 11. Маса атома
1
2
3
4
5
6
7
§ 12. Періодична система хімічних елементів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
§ 13. Хімічні формули речовин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§ 14. Прості речовини
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
§ 15. Складні речовини
1
2
3
4
§ 16. Відносна молекулярна маса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§ 17. Валентність хімічних елементів
1
2
3
4
5
6
§ 18. Визначення валентності елементів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§ 19. Фізичні та хімічні явища
1
2
3
§ 20. Дослідження фізичних і хімічних явищ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Тема 2. Кисень
§ 21. Повітря, його склад і властивості
1
2
§ 22. Оксиген і кисень
1
2
3
4
5
6
7
§ 23. Закон збереження маси речовин
1
2
3
4
5
6
9
§ 24. Схема хімічної реакції
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 25. Добування та збирання кисню
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
§ 26. Добування кисню з гідроген пероксиду
1
§ 27. Хімічні властивості кисню
1
2
3
4
5
7
8
§ 28. Окиснення. Горіння
1
2
3
4
5
6
7
§ 29. Колообіг оксигену в природі
1
2
3
4
5
7
8
9
§ 30. Проблема чистого повітря
1
2
3
4
7
8
Тема 3. Вода
§ 31. Вода, склад її молекули, поширення у природі
1
2
3
6
7
8
9
§ 32. Розчин і його компоненти
1
2
3
§ 33. Кількісний склад розчину
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 34. Обчислення масової частки
1
2
3
4
5
6
7
§ 35. Виготовлення розчину
1
2
§ 36. Взаємодія води з оксидами
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
§ 37. Значення води та водних рощчинів у природі та житті людини
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
§ 38. Проблема чистої води
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Практичні роботи
Практична робота 1
1
2
3
4
5
Практична робота 2
1
2
3
Практична робота 3
Практична робота 4
1
2
3
4
Лабораторні досліди
Лабораторний дослід 1
1
2
3
Лабораторний дослід 2
Лабораторний дослід 3
Лабораторний дослід 5
Лабораторний дослід 6