ГДЗ до підручника з хімії 7 клас О.В. Григорович 2015 рік

Обери відповідь до вправи
Вступ
§ 1. Хімія - природнича наука
Контрольні запитання
1
2
3
4
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
§ 2. Короткі відомості з історії хімії
Контрольні запитання
1
3
§ 3. Робота в хімічній лабораторії
Контрольні запитання
1
2
3
4
5
6
Тема 1. Початкові хімічні елементи
§ 4. Речовини та їхні фізичні властивості
Контрольні запитання
1
2
3
4
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 5. Чисті речовини та суміші
Контрольні запитання
1
2
3
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
5
6
7
§ 6. Атоми. Молекули. Йони
Контрольні запитання
1
2
3
4
5
6
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
5
§ 7. Хімічні елементи
Контрольні запитання
1
2
3
4
5
6
7
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
5
6
7
§ 8. Періодична система хімічних елементів
Контрольні запитання
1
2
3
4
5
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
5
§ 9. Хімічні формули речовин
Контрольні запитання
1
2
3
4
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 10. Відносна атомна маса
Контрольні запитання
1
2
3
4
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
§ 11. Масова частка елемента в речовині
Контрольні запитання
1
2
3
4
5
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
§ 12. Прості та складні речовини
Контрольні запитання
1
2
3
4
5
6
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
§ 13. Валентність
Контрольні запитання
3
4
5
6
7
8
9
§ 14. Фізичні та хімічні явища
Контрольні запитання
1
2
3
4
5
6
7
8
Тема 2. Кисень
§ 15. Повітря. Оксиген. Кисень
Контрольні запитання
1
2
3
4
5
6
7
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
§ 16. Рівняння хімічних реакцій
Контрольні запитання
1
2
3
§ 17. Добування і зберінання кисню
Контрольні запитання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
5
6
7
§ 18. Хімічні властивості кисню
Контрольні запитання
1
§ 19. Горіння й окиснення речовин у повітрі
Контрольні запитання
1
2
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
§ 20. Застосування кисню
Контрольні запитання
1
2
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
5
§ 21. Кругообіг Оксигену в природі
Контрольні запитання
1
2
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
Тема 3. Вода
§ 22. Вода
Контрольні запитання
1
2
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
§ 23. Розчини. Кількісний склад розчинів
Контрольні запитання
1
2
3
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§ 24. Взаємодія води з оксидами
Контрольні запитання
1
2
3
Завдання для засвоєння матеріалу
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 25. Проблема чистої води
Контрольні запитання
1
2
3
4
5
6
7
8
Практичні роботи
Практична робота 1
1
2
3
4
Практична робота 2
1
2
3
Практична робота 3
1
2
3
Практична робота 4
1
2
3
4
5
Лабораторні роботи
Лабораторна робота 1
1
2
3
4
Лабораторна робота 2
1
2
3
4
Лабораторна робота 3
1
2
3
Лабораторна робота 4
1
2
3
4
5
Лабораторна робота 5
1
2
3
4
5
Домашні експеременти
Домашній експеремент № 1
1
2
3
4
Домашній експеремент № 2
1
2
3
Домашній експеремент № 3
1
2
3
4