ГДЗ до підручника з української мови 7 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний 2015 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 7 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 7 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний 2015 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Повторення та узагальнення вивченого
§ 1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
4
5
8
9
10
§ 2. Частини мови. Орфографія
Дієслово
§ 3. Дієслово як частина мови. Форми дієслова
§ 4. Неозначена форма дієслова
§ 5. Особові форми дієслова
§ 6. Написання не з дієсловами
§ 7. Вид дієслова
§ 8. Часи дієслів
§ 9. Теперішній час
§ 10. Минулий час
§ 11. Майбутній час
§ 12. Дієслова І та ІІ дієвідмін
§ 13. Способи дієслів. Дієслова дійсного та умовного способів
§ 14. Дієслова наказового способу
§ 15. Безособові дієслова
§ 16. Способи творення дієслів
§ 17. Узагальнення вивченого з теми "Дієслово"
Готуємося до контрольної роботи №1
1
2
3
4
5
Дієприкметник
§ 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова
§ 19. Дієприкметниковий зворот
§ 20. Творення активних дієприкметників
§ 21. Творення пасивних дієприкметників
§ 22. Відмінювання дієприкметників
§ 23. Написання не з дієприкметниками
§ 24. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники
§ 25. Безособові дієслівні форми на -но, -то
§ 26. Узагальнення вивченого з теми "Дієприкметник"
Готуємося до контрольної роботи №2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Дієприслівник
§ 27. Дієприслівник як особлива форма дієслова
§ 28. Дієприслівниковий зворот
§ 29. Написання не з дієприслівниками
§ 30. Дієприслівники доконаного та недоконаного виду
§ 31. Узагальнення вивченого з теми "Дієприслівник"
Готуємося до контрольної роботи №3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Прислівник
§ 32. Прислівник як частина мови
§ 33. Ступені порівняння прислівників
§ 34. Творення прислівників
§ 35. Букви н та нн у прислівниках
§ 36. Написання не та ні з прислівниками
§ 37. Написання и та і в кінці прислівників
§ 38. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників
§ 39. Написання прислівників разом і через дефіс
§ 40. Написання прислівникових сполучень.
§ 41. Узагальнення вивченого з теми "Прислівник"
Готуємося до контрольної роботи №4
1
2
3
4
5
6
Службові частини мови. Вигук
§ 42. Прийменник як службова частина мови
§ 43. Написання прийменників
§ 44. Особливості вживання прийменників
§ 45. Сполучник як службова чатина мови
§ 46. Сполучники сурядності та підрядності
§ 47. Написання сполучників
§ 48. Частка як службова частина мови
§ 49. Правопис часток
§ 50. Не та ні з різними частинами мови
§ 51. Вигук як особлива частина мови
§ 52. Узагальнення вивченого з теми "Службові частини мови. Вигук"
Готуємося до контрольної роботи №5
1
2
3
4
5
6
7
8
Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови
Тестові завдання