ГДЗ до підручника з української мови 7 клас О.П. Глазова 2015 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 7 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 7 клас О.П. Глазова 2015 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Вступ
Літературна норма української мови
3
4
5
6
8
9
12
13
14
15
16
Повторення та узагальнення вивченого
§ 1. Розділові знаки в реченнях
§ 2. Частини мови
§ 3. Вивчені групи орфограм
Морфологія, орфографія. Самостійні частини мови
§ 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 5. Неозначена форма дієслова (інфінітив)
§ 6. Не з дієсловами
§ 7. Доконаний і недоконаний види дієслова
§ 8. Дієслова перехідні та неперехідні
§ 9. Часи дієслова
§ 10. Теперішній час. Зміни дієслів теперішнього часу
§ 11. Минулий час. Зміни дієслів минулого часу
§ 12. Майбутній час. Зміни дієслів майбутнього часу
§ 13. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)
§ 14. Творення дієслів умовного способу
§ 15. Творення дієслів наказового способу
§ 16. Безособові дієслова
§ 17. Способи творення дієслів
§ 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 19. Дієприкметниковий зворот
§ 20. Відмінювання дієприкметників
§ 21. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення
§ 22. Безособові дієслівні форми на -но,-то
§ 23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники
§ 24. Правопис н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
§ 25. Не з дієприкметниками
§ 26. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 27. Дієприслівниковий зворот
§ 28. Коми при одиночному дієприслівнику
§ 29. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду
§ 30. Не з дієприслівниками
§ 31. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 32. Способи творення прислівників
§ 33. Ступені порівняння прислівників
§ 34. Правопис прислівників
Морфологія, орфографія. Службові частини мови
§ 35. Прийменник як службова частина мови
§ 36. Сполучник як службова частина мови
§ 37. Частка як службова частина мови
§ 38. Правопис не і ні з різними частинами мови
§ 39. Вигук як особлива частина мови
Узагальнення й систематизація вивченого протягом року