ГДЗ до підручника з біології 7 клас Л.І. Остапченко, П.Г. Балан 2015 рік

Обери відповідь до вправи
ВСТУП
§ 1. Тварина - живий організм
1
2
§ 2. Основні відмінності тварин від рослин і грибів
1
2
3
§ 3. Тканини тварин
1
2
§ 4. Органи та системи органів тварин
1
2
3
4
ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН
§ 5. Поняття про класифікацію тварин
1
2
§ 6. Кишковопорожнинні
1
§ 7. Кільчасті черви
1
2
§ 8. Членистоногі.
1
2
§ 9. Ракоподібні
1
2
§ 10. Павукоподібні
1
2
§ 11. Будова комах
1
2
§ 12. Різноманітність комах
1
2
3
§ 14. Паразитичні черви - гельмінти
1
§ 15. Паразитичні та кровосисні членистоногі.
1
2
§ 16. Загальна характеристика хоодових
1
§ 17. Риби
1
2
§ 18. Амфібії
1
2
3
§ 19. Рептилії
1
2
§ 20. Птахи: риси пристосованості до польоту
1
2
§ 21. Птахи: розмноження та розвиток
1
2
§ 22. Різноманіття птахів, їхня роль у природі та житті людини
1
2
§ 23. Ссавці: загальна характеристика
1
2
§ 24. Різноманітність ссавців: Яйцекладні. Сумчасті, Комахоїдні. Рукокрилі
1
2
§ 25. Різноманітність ссавців: Гризуни. Зайцеподібні. Копитні
1
2
§ 26. Різноманітність ссавців: Хижі. Китоподібні
1
§ 27. Різноманітність ссавців: Примати
1
2
3
ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН
§ 28. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму
1
§ 29. Різноманітність травних систем
1
2
3
§ 30. Дихання та газообмін у тварин
1
2
3
§ 31. Кров. Її основні функції
1
§ 32. Виділення та його значення для організму
1
2
3
§ 33. Опора і рух
1
2
§ 34. Опорно-рухова система хребетних тварин
1
2
3
§ 35. Захист організму тварин. Покриви тіла
1
2
3
4
§ 36. Пристосування до активного захисту та нападу
1
2
§ 37. Нервова система. Її значення і розвиток у різних тварин
1
2
3
§ 38. Подразливість як універсальна властивість тварин
1
§ 39 Поняття про регуляцію діяльності організму тварин
1
§ 40. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин
1
2
§ 41. Розвиток тварин
1
§ 42. Періоди та тривалість життя тварин
1
2
3
ТЕМA 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН
§ 44. Стратегія поведінки
1
2
3
§ 45. Структура поведінкового акту
1
2
3
§ 46. Типи поведінкових реакцій. Форми поведінки тварин
1
§ 48. Суспільна поведінка тварин
1
2
3
§ 49. Територіальна поведінка
1
§ 51. Еволюція поведінки тварин
1
2
3
4
ТЕМА 4. ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ
§ 52. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища
1
2
3
§ 53. Ланцюги живлення і потоки енергії
1
2
3
§ 54. Співіснування організмів в угрупованнях
1
2
3
4
Практичні роботи
1
2
3
4
5
6
7
Тести
1
2
3
4