ГДЗ до підручника з української мови 9 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2009 рік

Обери відповідь до вправи
ВСТУП
§ 1. Розвиток української мови
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ВОСЬМОМУ КЛАСІ
§ 2. Просте неускладнене речення
§ 3. Просте ускладнене речення
ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА
§ 4. Пряма і непряма мова як засоби відтворення чужої мови. Розділові знаки
§ 5. Заміна прямої мови непрямою
§ 6. Цитата як спосіб відтворення чужої мови. Розділові знаки
§ 7. Діалог. Розділові знаки
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 8. Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком
§ 9. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Змістові відношення між частинами складносурядного речення
§ 10. Розділові знаки між частинами складносурядного речення
§ 11. Складносурядне речення і синонімічні конструкції
§ 13. Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядне речення з підрядним означальним
§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Підрядні речення місця, часу
§ 16. Складнопідрядне речення з підрядним способу дії, мрії й ступеня, з підрядним порівняльним
§ 17. Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови
§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими, допустовими
§ 19. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Розділові знаки
§ 20. Змістові відношення між частинами безсполучникового складного речення
§ 21. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні
§ 22. Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні
§ 23. Безсполучникові складні речення і синонімічні конструкції
СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ
§ 27. Складне синтаксичне ціле і абзац
§ 28. Актуальне членування речень у висловлюванні: відоме і нове