ГДЗ до підручника з алгебри 8 клас О.С. Істер 2016 рік


Готові домашні завдання з предмету Алгебра 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з алгебри 8 клас О.С. Істер 2016 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Розділ 1. Раціональні вирази
§ 1. Раціональні вирази
§ 2. Основна властивість раціонального дробу
§ 3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
§ 4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Домашня самостійна робота № 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Завдання для перевірки знань до § 1-4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
§ 5. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
§ 6. Ділення дробів
§ 7. Тотожні перетворення раціональних виразів
§ 8. Раціональне рівняння. Рівносильні рівняння
Домашня самостійна робота № 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Завдання для перевірки знань до § 5-8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
§ 9. Степінь із цілим показником
§ 10. Властивості степеня із цілим показником
§ 11. Стандартний вигляд числа
§ 12. Функція у=k/х, її графік і властивості
Домашня самостійна робота № 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Завдання для перевірки знань до § 9-12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Розділ 2. Квадратні корені. Дійсні числа
§ 13. Функція у=х, її графік і властивості
§ 14. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь
§ 15. Множина. Підмножина. Числові множини. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа
§ 16. Тотожність (√а)2=а, а≥0
§ 17. Властивості арифметичного квадратного кореня
§ 18. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені
§ 19. Функція y = √x, її графік і властивості
Домашня самостійна робота № 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Завдання для перевірки знань до § 13-19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Вправи для повторення розділу 2
Розділ 3. Квадратні рівняння
§ 20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння
§ 21. Формула коренів квадратного рівняння
§ 22. Теорема Вієта
§ 23. Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач
Домашня самостійна робота № 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Завдання для перевірки знань до § 20-23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
§ 24. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
Домашня самостійна робота № 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Завдання для перевірки знань до § 24-26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Завдання для перевірки знань за курс алгебри 8 класу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Вправи на повторення курсу алгебри 7 класу
1
2
3
4
5
6
7
8