ГДЗ до підручника з хімії 8 клас О.В. Григорович 2016 рік


Готові домашні завдання з предмету Хімія 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з хімії 8 клас О.В. Григорович 2016 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу
§ 1. Найважливіші хімічні поняття
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§ 2. Кисень та вода. Реакції розкладу, сполучення
1
2
3
4
5
§ 3. Обчислення за формулами хімічних речовин
1
2
3
4
Завдання для засвоєння матеріалу §1-§3
До § 1
1
2
3
4
5
6
7
8
До § 2
1
2
3
До § 3
1
2
3
4
Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома
§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів
1
2
3
4
§ 5. Поняття про лужні елементи, галогени та інертні елементи
1
2
4
§ 6. Періодичний закон Д. І. Менделєєва
1
2
3
4
5
6
7
§ 7. Періодична система хімічних елементів
1
2
3
4
§ 8. Значення Періодичного закону. Наукова прозорливість Д. І. Менделєєва
1
2
3
§ 9. Атом: ядро плюс електрони
1
2
3
4
5
6
7
§ 10. Нукліди. Ізотопи
1
2
3
4
5
§ 11. Рух електронів у атомі. Електронні орбіталі
1
2
3
4
§ 12. Структура електронної оболонки атома
1
2
3
§ 13. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів
1
2
3
4
5
6
7
§ 14. Будова електронних оболонок атомів і структура Періодичної системи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§ 15. Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі й будовою атома
1
2
Завдання для засвоєння матеріалу §4-§16
До § 4
1
2
3
4
До § 5
1
2
3
4
5
До § 6
1
2
3
4
5
6
До § 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
До § 8
1
2
3
5
6
7
До § 9
1
2
3
4
До § 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
До § 11
1
2
3
До § 12
1
2
До § 13
1
2
3
4
5
6
7
До § 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
До § 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
До § 16
1
2
3
4
5
6
Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини
§ 17. Природа хімічного зв’язку
1
2
3
4
5
6
7
§ 18. Ковалентний зв’язок
1
2
3
4
5
§ 19. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок
1
2
3
4
§ 20. Йонний зв’язок
1
2
3
§ 21. Ступінь окиснення елементів
1
2
3
4
6
§ 22. Застосування поняття про ступінь окиснення
1
2
3
4
5
6
7
§ 23. Будова твердих речовин та їхні властивості
1
2
3
4
5
6
Лабораторний дослід № 1
1
2
3
Домашній експеримент № 1
1
Завдання для засвоєння матеріалу §17-§23
До § 17
1
2
3
До § 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
До § 19
1
2
3
4
5
6
7
До § 20
1
2
3
4
5
6
7
До § 21
1
2
3
4
5
До § 23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
§ 24. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро
1
2
3
4
§ 25. Молярна маса
1
2
3
4
§ 26. Молярний об’єм
1
2
3
4
§ 27. Відносна густина газів
1
2
3
4
Завдання для засвоєння матеріалу §24-§27
До § 24
1
2
3
4
5
6
До § 25
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
До § 26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
До § 27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Тема 4. Основні класи неорганічних сполук
§ 28. Класи неорганічних сполук
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
§ 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування.
1
2
3
§ 30. Хімічні властивості оксидів
1
2
3
4
5
§ 31. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 32. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування
1
2
3
4
5
6
7
§ 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Лабораторний дослід № 2
1
2
3
4
Лабораторний дослід № 3
1
2
3
4
§ 34. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування
1
2
3
4
5
6
7
§ 35. Хімічні властивості кислот
1
2
Лабораторний дослід № 4
1
2
3
4
§ 36. Ряд активності металів. Реакції заміщення
1
2
3
4
Лабораторний дослід № 5
1
2
3
4
Лабораторний дослід № 6
1
2
§ 37. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування
1
2
3
4
5
§ 38. Хімічні властивості солей
1
2
3
Лабораторний дослід № 7
1
2
3
4
Лабораторний дослід № 8
1
2
3
4
5
§ 39. Амфотерні оксиди й гідроксиди
1
3
4
§ 40. Способи добування оксидів
1
2
§ 41. Загальні способи добування кислот, основ та солей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Практична робота № 1
1
2
3
§ 42. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
§ 43. Розв’язування експериментальних задач
1
2
7
Лабораторний дослід № 9
1
2
Практична робота № 2
1
2
3
Завдання для засвоєння матеріалу §28-§40
До § 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
До § 29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
До § 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
До § 32
1
2
3
4
5
6
7
До § 33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
До § 34
1
2
3
4
5
До § 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
До § 36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
До § 37
1
2
3
4
5
6
До § 38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
До § 39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
До § 40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12